Burtnieku pagasta kultūras centrs

Kontaktinformācija

Adrese:

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206

Vadītājs/ direktors:

Ingūna Vintēna

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ingūna Vintēna 26119906 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

Burtnieku kultūras centrs dibināts 2008.gadā rekonstruētajās bijušās Burtnieku 8-gadīgās skolas telpās. Līdz 2020.gadam- Burtnieku pagasta kultūras centrs. Pēc teritoriālās reformas-Burtnieku kultūras centrs ar 4 struktūrvienībām: Matīšu tautas nams, Rencēnu pagasta kultūras nams, Ēveles Tautas nams, Vecates pagasta kultūras centrs.

Misija:

1. Veidot un uzturēt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi, realizējot valsts un pašvaldības kultūrpolitiku. 2. Izglītot. 3. Izklaidēt. 4. Rosinot aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras procesos un kultūras vērtību radīšanā, stiprināt piederības sajūtu pagastam, novadam, valstij.

Darbība:

1. Daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras pakalpojumu piedāvājums dažādām vecuma grupām, iespēju robežās nodrošinot profesionālās un amatiermākslas pieejamību iedzīvotājiem. 2. Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību un veicināt tautas mākslas procesa daudzveidību. Organizēt, koordinēt un nodrošināt amatiermākslas kolektīvu darbību, veicinot sabiedrisko iniciatīvu.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bērnu un pieaugušo pašdarbības kolektīvi

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Burtnieku Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 2008

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Pasākumu zāle 346 250 Labs Pietiekama Mobila Mobila
Izstāžu zāle 80 50 Labs Laba Nav Mobila
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

56

Maksas norišu skaits pavisam:

6

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

50

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

8838

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

396

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

8442

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 3 328 Lieldienu pasākums Baltā galdauta svētki Valsts svētku pasākums
Izklaides sarīkojums 2 4 190 254
Kinoizrāde 1 15
Informatīva / izglītojoša norise 6 381
Informatīva sanāksme 1 30
Cits izglītojošs pasākums 5 351
Koncerts 6 1416
Amatieru koncerts 4 1198
Profesionāļu koncerts 2 218
Izrāde 3 5 191 407
Amatieru izrāde 3 4 191 311
Profesionāļu izrāde 1 96
Izstāde 10 1304
Amatieru izstāde 9 1204
Profesionāļu izstāde 1 100
Literārs pasākums 1 48
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 3800
Cita veida pasākums 2 56
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Izklaides sarīkojums 1 60
Reliģiskas konfesijas norise 2 100
Informatīva / izglītojoša norise 9 288
Informatīva sanāksme 4 48
Cits izglītojošs pasākums 5 240