Braslavas pagasta Vilzēnu tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068

Vadītājs/ direktors:

Aira Lapkovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TN vadītāja Aira Lapkovska 26335558 @

Apraksts

Sākums:

Braslavas pagasta Vilzēnu tautas nams ir kultūras iestāde ar senām tradīcijām. Senākā no tām – Braslavas pagasta iedzīvotāju vēlme spēlēt teātri. Šī tradīcija vēl joprojām tautas namā dzīvo, jo teātri spēlē bērni, jaunieši un arī pieaugušie. Braslavas pagasts ir ieguvis atpazīstamību ar „Ugunsmucu” konkursu un „Jāņu ielīgošanas” pasākumu Braslavas parkā katru gadu 22. jūnijā. Tautas nama ēka 2006. gadā ir renovēta un ieguvusi košas un saulainas krāsas, kas rada patīkamu atmosfēru un vēlmi cilvēkiem kopā sanākt, darboties un atpūsties. Ēkas renovācijas laikā ir saglabātas tautas nama skatītāju zāles lielo logu vitrāžas, kas ir interesants akcents tautas nama vizuālajam tēlam.

Misija:

Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana. Kultūras vērtību radīšana, saglabāšana, izplatīšana. Mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

Darbība:

Kultūras norišu koordinēšana Braslavas pagastā un sadarbība ar Alojas novada kultūras un citām iestādēm; Organizēt pašdarbības un tautas mākslas kolektīvu darbību; Atbalstīt un sekmēt kultūras vērtību, tautas mākslas saglabāšanu; Nodrošināt valsts svētku, tradicionālo gadskārtu, piemiņas dienu, pagastā iedibināto pasākumu, koncertu un izstāžu organizēšanu; Atpūtas un izklaides pasākumu organizēšana.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90009136361

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Papildu informācija:

Sestdienās, svētdienās vadoties pēc pasākumu plāna.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Telpu noma Tautas nama kopplatība 623,5m2 NM EUR 0,0223 + PVN = EUR 0,027/h I stāva telpas: Skatītāju zāles noma=266,6m2 (skatītāju zāle – 179,7m2; halle – 56,6m2;priekštelpa – 19,2m2;tualete siev.1,5m2 + priekštelpa 5,5m2;tualete vīr.- 1,8m2;gaitenis – 2,3m2) NOMAS MAKSA PAR 1 STUNDU = EUR 7,20/h
II stāva telpas: Semināru telpas noma – 76m2 (semināru telpa -34,5m2 +kāpņu telpa 5,1m2 + gaitenis 6,1m2 +(WC+ priekštelpa Ist.30,3m2)) NOMAS MAKSA PAR 1 STUNDU = EUR 2,05/h Atpūtas telpas noma – 73,1m2 ( atpūtas telpa -31,6m2 +kāpņu telpa 5,1m2 + gaitenis 6,1m2 + WC+ priekštelpa Ist.30,3m2) NOMAS MAKSA PAR 1 STUNDU = EUR 1,97/h Atpūtas telpas (kamīnzāle) noma – 69,6m2 ( kamīnzāle-28,1m2 +kāpņu telpa 5,1m2 + gaitenis 6,1m2 + WC + priekštelpa Ist.30,3m2) NOMAS MAKSA PAR 1 STUNDU = EUR 1,88/h

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Ziemas sporta diena 23.02.2019 Vilzēnu tautas nams Sportiskas aktivitātes visas dienas garumā. Vakara noslēgumā Disco-ballīte
Spēlfilma "Klases salidojums" 22.03.2019 Vilzēnu tautas nams Turpinām izrādīt latviešu spēlfilmas
"Mēs tikāmies martā" 23.03.2019 Vilzēnu tautas nams Vilzēnu t/n dāmu DK "Anemones" ielūdz uz pavasarīgu sadanci savus draugus. Piedalās deju kolektīvi no kaimiņu novadiem un Vilzēnu tautas nama amatierteātris
"Nāc iešūposim pavasari" 06.04.2019 Vilzēnu tautas nams Vilzēnu t/n senioru DK "Liepas" draugu koncerts.
"Šreks un Ēzelītis dejā lec" 11.04.2019 Vilzēnu tautas nams Leļļu teātris TIMS izrāde bērniem.
Lieldienu lustes 20.04.2019 Vilzēnu tautas nams Lieldienu pasākums lieliem un maziem.
POP-IELA 21.04.2019 Vilzēnu tautas nams Konkurss POP-IELA
Baltā galdauta svētki 04.05.2019 Vilzēnu tautas nams Pasākums notiek visās Braslavas pagasta apdzīvotajās teritorijās - Urgā, Vilzēnos un Braslavā.
Ai vasara es tevi smaržā jūtu 01.06.2019 Vilzēnu tautas nams Vasaras sezonas atklāšanas pasākums Braslavas muižas parkā. Amatierteātra izrāde, zaļumballe kopā ar gr."Liepavots"
Jāņu ielīgošanas pasākums 22.06.2019 Vilzēnu tautas nams Koncertuzvedums un zaļumballe Braslavas muižas parkā. Čaklo saimnieču sieto sieru konkurss.
Braslavas pagasta svētki 13.07.2019 Vilzēnu tautas nams Sportiskās aktivitātes, radošās darbnīcas, koncerts, zaļumballe.
Atvadas vasarai 31.08.2019 Vilzēnu tautas nams Pasākums Braslavas muižas parkā
Valsts svētku pasākums 17.11.2019 Vilzēnu tautas nams
Adventes pasākums 07.12.2019 Vilzēnu tautas nams
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums 14.12.2019 Vilzēnu tautas nams

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vilzēnu tautas nams Pašvaldības īpašums

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 630

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

4

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 179 250 Labs Ļoti laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle 54 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
21.02.2018 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" Vidzemē I pakāpe Vilzēnu tautas nama ritma grupa "Radiridirī"
28.03.2018 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" finālskate Rīgā I pakāpe Vilzēnu tautas nama ritma grupa "Radiridirī"

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

51

Maksas norišu skaits pavisam:

22

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

29

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

3549

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1529

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2020

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 5 430
Izklaides sarīkojums 7 877 1 90
Kinoizrāde 6 98
Koncerts 1 110 8 720
Amatieru koncerts 8 720
Profesionāļu koncerts 1 110
Izrāde 7 294 7 190
Amatieru izrāde 5 150 7 190
Profesionāļu izrāde 2 144
Izstāde 1 160
Amatieru izstāde 1 160
Konkurss, skate 1 150
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 90

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

22

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Koncerts 11
Amatieru koncerts 11
Izrāde 6
Amatieru izrāde 6
Festivāls 1
Konkurss, skate 2
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: