Biķernieku kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440

Vadītājs/ direktors:

Olga Pankova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vadītāja Olga Pankova 65431807 26293212 @
Kultūras pasākumu organizātore Ināra Vasiļjeva 65431807 28780510 @
Kultūras nams 65431807 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1949

Misija:

Saglabāt savdabīgās kultūras tradīcijas un kultūras mantojumu. Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Piedāvāt pagasta iedzīvotājiem interesantu kultūras dzīvi. Kultūras nama uzdevumi: 1. sagatavot, koordinēt un organizēt vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras pasākumus; 2. nodrošināt tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību un atbildēt par kolektīviem piešķirtā finansējuma racionālu izlietojumu; 3. organizēt atpūtas, izklaides, kultūras pasākumus iedzīvotājiem un viesiem, veicinot kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību; 4. dokumentēt un analizēt Kultūras nama radošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības plānus un starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā;

Darbība:

Kultūras nams ir daudzfunkcionāla kultūras institūcija, kuras mērķi ir veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai Augšdaugavas novadā, sniedzot kvalitatīvus kultūras pakalpojumus un piedāvājot mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem. Organizē valsts svētkus, tradicionālos pagasta svētkus, atpūtas, izklaides, izglītojošus pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī radošās darbnīcas gan bērniem gan pagasta iedzīvotājiem. Organizē un koordinē amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatierkolektīvos un interešu grupās. Sieviešu vokālais ansamblis "Rjabinuška", bērnu vokāla grupa "Sunshine", individuālās vokālas nodarbības, radošas darbnīcas.
2 Gadskārtu un valsts svētku pasākumi, izklaides pasākumi, radošas darbnīcas. .
3 Izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Koncerts ar profesionālo mākslinieku piedalīšanos Atpūtas sarīkojums - EUR 2,50
2 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Lielā zāle - EUR 15.00 stundā
3 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mazā zāle - EUR 6.00 stundā
4 Atpūtas vakari ar ierakstītu mūziku Izklaides pasākums - EUR 2,50
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Biķernieku pamatskola
Biķernieku pagasta bibliotēka
Daugavpils novada kultūras centrs
Citu pagastu kultūras nami
Baltkrievu kultūras un izglītības biedrība
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība
Daugavpils poļu kultūras centrs
Daugavpils Krievu kultūras centrs
Daugavpils bērnu klubs Čuča Čača
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs
SIA "Fest"
Citu novadu kultūras centri, nami
Biķernieku jauniešu un sporta centrs
Funny Land - atrakcijas noma
Daugavpils cirka un deju studija "Vivat"
Daugavpils Universitāte
SIA "DiOl prieks"
Preiļu novada Kultūras nami

Starptautiskā sadarbība:
Nr. Projekta nosaukums Sadarbības dalībnieki, norise, rezultāts Notiek Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
1 ŠEIMOS ŠVENTĖ TURMANTE "ATRIEDAM...ATIDUNDAM“ Turmanta pilsētas svētki Solistes Olgas Pankovas un vokāla ansambļa "Rjabinuška" piedalīšanas svētkos. 20.05.2022 Lietuva Lietuva
2 Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”) 01.03.2021 01.06.2022 Latvija Lietuva
3 Biķernieku pagasta svētki Lietuvas deju kolektīva uzstāšanas Biķernieku pagasta svētkos koncertā. 28.05.2022 Latvija Lietuva

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Biķernieku kultūras nams Pašvaldības īpašums 1972
Papildu informācija par infrastruktūru:

2008.g. kultūras nams tika atvērts pēc rekonstrukcijas

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 521

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

1

Telpu raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 234 300 Labs Laba
Mazā zāle 55 50 Labs Laba
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 77 Labs
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

23

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

23

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

329

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

329

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 1 30
Izklaides sarīkojums 5 72
Informatīva / izglītojoša norise 5 71
Informatīva sanāksme 2 26
Cits izglītojošs pasākums 3 45
Koncerts 1 25
Amatieru koncerts 1 25
Izstāde 6 330
Amatieru izstāde 6 330
Cita veida pasākums 3 42

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ