Biķernieku kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN pasākumu organizatore Ināra Vasiļjeva 28780510 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1949

Misija:

Kultūras nama misija: 1. saglabāt savdabīgās kultūras tradīcijas un kultūras mantojumu. 2. uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 3. piedāvāt pagasta iedzīvotājiem interesantu kultūras dzīvi. Kultūras nama uzdevumi: 1. sagatavot, koordinēt un organizēt vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras pasākumus; 2. nodrošināt tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību un atbildēt par kolektīviem piešķirtā finansējuma racionālu izlietojumu; 3. organizēt atpūtas, izklaides, kultūras pasākumus iedzīvotājiem un viesiem, veicinot kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību; 4. dokumentēt un analizēt Kultūras nama radošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības plānus un starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā;

Darbība:

Kultūras nams ir daudzfunkcionāla kultūras institūcija, kuras mērķis ir veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai Augšdaugavas novadā. Kultūras nams sniedz kvalitatīvus kultūras pakalpojumus un piedāvā mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem. Organizē valsts svētkus, tradicionālos pagasta svētkus, atpūtas, izklaides, izglītojošus pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī radošās darbnīcas gan bērniem gan pagasta iedzīvotājiem. Organizē un koordinē amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos un interešu grupās. Sieviešu vokālais ansamblis "Rjabinuška"
2. Gadskārtu un valsts svētku pasākumi, izklaides pasākumi, radošas darbnīcas. Saskaņa ar Biķernieku KN pasākumu kalendāru
3. Izstādes Saskaņa ar Biķernieku KN pasākumu kalendāru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Koncerts ar profesionālo mākslinieku piedalīšanos Atpūtas sarīkojums - bezmaksas
2. Atpūtas vakari ar ierakstītu mūziku Izklaides pasākums - bezmaksas
3. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Lielā zāle par 1 stundu - 7,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa Mazā zāle par 1 stundu - 6,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
3.1. Lielā zāle telpu noma par 1 stundu - 7,00EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
3.2. Mazā zāle telpu noma par 1 stundu - 6,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Biķernieku KN Saules iela 4. Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

968

Papildu informācija par ēkām:

2008.g. kultūras nams tika atvērts pēc rekonstrukcijas

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 234 180 Labs Laba Stacionāra Mobila
Mazā zāle 55 50 Labs Laba Nav Nav
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 77 Ļoti labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Simfoniskās mūzikas koncerti

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

29

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

29

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1479

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1479

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 4 298
Izklaides sarīkojums 8 233
Informatīva / izglītojoša norise 4 35
Cits izglītojošs pasākums 4 35
Koncerts 4 352
Amatieru koncerts 2 150
Profesionāļu koncerts 2 202
Izstāde 1 54
Amatieru izstāde 1 54
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 96
Cita veida pasākums 5 196
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Izrāde 2 215
Profesionāļu izrāde 2 215

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ