Bērzgales pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Vadītājs/ direktors:

Daila Ekimāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vadītāja Daila Ekimāne 26185204 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Misija:

Attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību

Darbība:

Kultūras nams pasākumu organizēšanā sadarbojas ar citām pagasta pārvaldes iestādēm: bibliotēku, muzeju, pamatskolu, pirmsskolas izglītības iestādi un ar Latgales Amatniecības meistaru skolu, kā arī ar citu pagastu un novada kultūras iestādēm. Kultūras namā darbojas 6 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un divi interešu pulciņi. Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits ir 80, tas ir aptuveni 11% no visiem pagasta iedzīvotājiem. Kultūras nams organizē visus valsts un tradicionālos svētkus pagastā, kā arī dažādus informatīvi izglītojošus un izklaides pasākumus dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Deju zāle koncertzāle, Bērnu un jauniešu centra telpa. Telpas piedāvājam izmantot viesību un pasākumu rīkošanai fiziskām un juridiskām personām. Maksa saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātajiem izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kultūras nama ēka Rītupes iela 34, Bērzgale Pašvaldības īpašums 1986
Teritorijas kopējā platība (m2):

1358

Papildu informācija par infrastruktūru:

Kultūras nama ēkā ir izvietotas citas Bērzgales pagasta pārvaldes iestādes: pagasta pārvalde, komunālās saimniecības vadītāja kabinets, bibliotēka, muzejs.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 1740

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 359 300 Labs Laba Stacionāra Mobila
Deju zāle 263 Labs Laba Mobila Mobila
Bērnu un jauniešu centrs 92 Labs Laba Nav Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Koncertzāle 126 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

62

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

62

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2499

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

2499

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 6 175
Informatīva / izglītojoša norise 4 420
Cits izglītojošs pasākums 4 420
Izstāde 16 1200
Amatieru izstāde 7 570
Profesionāļu izstāde 9 630
Literārs pasākums 1 63
Konkurss, skate 2 36 2 32
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 80
Cita veida pasākums 5 116