Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Vadītājs/ direktors:

Gunta Strode

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras un sporta darba organizators Gunta Strode 64807623 27015118 @
Fakss:

64807669

Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Sauleskalna kultūras nams dibināts 1971.gadā. Dibinātājs toreizējais Madonas rajona "Lauktehnikas"pārvaldnieks Kārlis Grūbe. Pirmā kultūras nama vadītāja- Biruta Viņaude. Sākotnēji telpas bijušas domātas kā iestādes konferenču zāle, vēlāk pielāgotas kultūras vajadzībām. Tautas nama nosaukums iestādei piešķirts kopš 1996.gada.

Misija:

Tautas nams sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas: Bērzaunes pagasta iedzīvotāju nodrošināšana ar mākslas un kultūras produktu klāstu atbilstoši pieprasījumam; Tautas mākslas tradīciju nepārtrauktības nodrošināšana; Kultūras infrastruktūras attīstīšana; Jaunu iniciatīvu, oriģinālu projektu realizācija ; Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pagasta kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs novadā un valstī, veicina starptautisko sadarbību. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Organizē koncertu, izrāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pagasta teritorijā. Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.

Darbība:

Sauleskalna tautas nama darbība ir vērsta uz kultūras pamatvērtībām – kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, kultūrvides attīstību. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, saglabāt kultūras daudzveidību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam. Tautas nams sadarbojas ar novada kultūras un izglītības iestādēm, pārvaldes administrāciju. Tautas namā ir zāle, kas paredzēta 350 skatītāju vietām, liela skatuve un telpas pulciņu nodarbībām. Tā ir vieta dažādiem semināriem, kursiem, izstādēm, konferencēm un informatīvām sanāksmēm, kā arī ģimeņu tradīciju norisēm. Tautas nams ir vieta, kur kopā pulcēties svētkos, lai atskatītos uz saviem sasniegumiem, suminātu savus labākos ļaudis, smeltos tautas kultūras vērtības tematiskos pasākumos un kopā atpūstos un smeltu spēkus jauniem darba cēlieniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 21:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildus informācija:

Atkarībā no pasākumu plāna, kultūras nams darbojas arī sestdienās, bet tādā gadījumā pirmdienā, pēc pasākuma sestdienā vai svētdienā, Tautas nams nestrādā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sauleskalna tautas nams Pašvaldības īpašums 1970

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 430

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 200 350 Apmierinošs
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Koncertzāle 90 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas