Arodbiedrību klubs "Vecrīga"

Kontaktinformācija

Adrese:

Vaļņu iela 32, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Janīna Lucāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valdes locekle Janīna Lucāne 67229275 @
Mākslinieciskā vadītāja Agrita Dubava 67229275 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

SIA

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Kultūras iestādei, kas atrodas ēkā, Vaļņu ielā 32 ir senas un nozīmīgas tradīcijas, kas veidojusās kopš tās dibināšanas 1946.gadā un līdz 1992.gadam tā bija arodbiedrību klubu iestāde - Rīgā un Latvijā pazīstamias Tirdzniecības un patērātāju kooperācijas darbinieku arodbiedrību klubs "Vecrīga". 1992.gadā arodiedrība financiālu grūtību dēļ pārtrauca dotāciju un klubs "Vecrīga", lai saglabātu šo kultūras iestādi 1993.g. 12.janvārī pāriet jaunā formā, kā Bezpeļņas organizācija "Klubs Vecrīga" SIA. 2004.gada 17.decembrī pārreģistrējas LR Uzņēmumumu reģistrā par kapitālsabiedrību SIA "Arodbiedrību Klubs Vecrīga".

Misija:

- Veicināt kultūras vērtību saglabāsanu un kultūras attīstību Latvijā. - Veicināt mākslinieciskās paždarbības un svētku tradīciju saglabāšanu un atjaunosanu. - Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos kultūras procesos.

Darbība:

- Turpinat senās kultūras iestādes Vaļņu ielā 32 darbības nodrošināsanu, veltot lielāko uzmanību pašdarbības kolektīvu darbībai, koncertu, bēnu, jauniešu un pieaugušo kursu un atpūtas vakaru organizēsanai. - Amatieru kolektīvu mākslinieciskās meistarības celšana, piedaloties ar labiem panākumiem Rīgas pilsētas kultūras dzīvē (koncertos, skatēs, konkursos,festivālos, Dziesmu un Deju svētkos) kā arī ārpus Latvijas robežām pārstāvēt mūsu valsti.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Sarīkojumu deju kursi Sestdienās, svētdienās plkst. 12:00
2 Atpūtas deju vakari Tresdienās (DJ muzikālias noformējums) plkst. 19:00-23:00
3 Atpūtas deju vakari Piektdienās, sestdienās (spēlē VIA "Vecrīga) plkst. 19:00-23:30
4 Atpūtas deju vakari Svētdienās (DJ muzikālias noformējums) plkst. 19:00-23:00