Ambeļu kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Parka iela 3, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438

Vadītājs/ direktors:

Ingrīda Skutele

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Ingrīda Skutele 29142802 @
Skaņu operators Aleksandrs Borkovskis 29619353 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

1959.gadā uzcelts nams P.Stučkas v.n. sovhoza administrācijas vajadzībām, kurā atradās zāle pasākumu un sapulču rīkošanai. 2011.gada 6.augustā atvērts pēc rekonstrukcijas.

Misija:

Kultūra ir katra cilvēka pašizteikšanās veids - mākslā, mūzikā, dejā, sadzīvē, savstarpējās attiecībās. Ambeļu kultūras nams ir sabiedriskās rosības, kultūras apgaismības, tradicionālo kultūras norišu un mākslas vērtību uzturēšanas un piedāvājuma, kā arī atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas centrs.

Darbība:

Ambeļu KN: Tā uzdevums ir rūpēties par lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pagasta tradīciju līdzsvarotu attīstību, rast iespēju dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un radoši izpausties, iesaistoties tradicionālās kultūras un tautas jaunrades kolektīvos. Darbojas kā pašvaldības mākslas un kultūrizglītības centrs, kas sadarbojas ar pagasta bibliotēku, uztur tautas mākslas un kultūras darbību Ambeļu pagastā. Veic tautas kultūras mantojuma saglabāšanu un sekmē tā apriti mūsdienu sabiedrībā. Organizē valsts svētkus, piemiņas dienas, gadskārtu ieražu pasākumus, pašdarbības kolektīvu un profesionālu mākslinieku koncertus. Nodarbojas ar bērnu un jauniešu kultūrizglītošanu. Kalpo kā sadzīves tradīciju un atpūtas centrs.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatiermākslas kolektīvos un interešu grupās Folkloras kopa "Speiga", Bērnu modes deju kopa "O.K.DANCE", Teātra draugu kopa, Interešu kopa "Romaška"
2 Gadskārtu un valsts svētku koncerti
3 Izstādes
4 Amatierteātru izrādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Atpūtas vakari ar dzīvo mūziku. Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Ziemassvētki 1 cilv. - € 2.50
2 Atpūtas vakari ar ierakstu mūziku (diskotēka) 1 cilv. - € 1.50
3 Koncerts ar profesionālo mākslinieku/ mūziķu piedalīšanos 1 cilv. - € 3.50
4 Telpu izmantošana fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Zāle ar halli (līdz 200 apmeklētājiem) Stundā - € 7.00
5 Skaņu pastiprinošas iekārtas vienreizēja izmantošana Līdz 5 iekārtu veidiem. Stundā - € 3.00
6 Skaņu pastiprinošas iekārtas vienreizēja izmantošana Virs 5 iekārtu veidiem. Stundā - € 7.00
7 Telpu izmantošana fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mazā sarīkojumu zāle (2.stāvā). Stundā - € 6.00
8 Amatierkolektīvu koncerts Pieaugušajiem - 1 cilv. € 1.50 Bērniem, skolēniem, pensionāriem - 1 cilv. € 0.70
9 Teātra izrāde, kino demonstrējums 1 cilv. - € 2.00

Partneri

Sadarbības partneri:

Ambeļu pagasta bibliotēka
"Ambeļu ciema attīstības biedrība "Cerība""
Daugavpils novada kultūras centrs
Daugavpils novada pagastu kultūras nami
Biedrība "Jubra"
Biedrība "Kulturys studeja"Speiga""
Biedrība "Mednieku kolektīvs "Ambeļi""

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ambeļu kultūras nams Pašvaldības īpašums 1959
Teritorijas kopējā platība (m2):

73200

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 633

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle ar halli 219 170 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle ar halli 65 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

9

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

9

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

470

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

470

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 3 162
Izklaides sarīkojums 2 148
Informatīva / izglītojoša norise 2 60
Cits izglītojošs pasākums 2 60
Koncerts 1 55
Amatieru koncerts 1 55
Izstāde 1 45
Amatieru izstāde 1 45

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ