Aknīstes kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Skolas iela 1A, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba vadītāja K.Kalniete 26318640 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aknīstes kultūras centrs Pašvaldības īpašums 2000
Teritorijas kopējā platība (m2):

283,1

Papildu informācija par infrastruktūru:

Divu stāvu ēka. Labiekārtojums - centrālā apkure, elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde, kanalizācija.

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

4

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Pasākumu zāle 133 Labs Laba
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Pasākumu zāle 16 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

37

Maksas norišu skaits pavisam:

14

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

23

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2015

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

885

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1130

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 5 150
Izklaides sarīkojums 4 270 7 350
Kinoizrāde 5 75
Koncerts 4 450 5 120
Amatieru koncerts 5 120
Profesionāļu koncerts 4 450
Izrāde 1 90 2 100
Amatieru izrāde 2 100
Profesionāļu izrāde 1 90
Izstāde 1 70
Amatieru izstāde 1 70
Literārs pasākums 2 40
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 300

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ