Aglonas kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Vadītājs/ direktors:

Gunta Gulbe - Kalvāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Gunta Gulbe - Kalvāne 29294465 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Misija:

1. Izstrādāt un īstenot vienotu Valsts un novada kultūrpolitikas stratēģiju Aglonas pagastā. 2.Nodrošināt kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību. 3.Sekmēt tautas mākslas kolektīvu darbību un attīstību. 4.Rūpēties par novada iedzīvotāju pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinot novada kultūras dzīves daudzveidību un pieejamību. 5.Sekmēt jauniešu interešu un profesionālās izglītības iespējas kultūras jomā. 6.Rūpēties par mākslas pieejamību.

Darbība:

- Brīvā laika aktivitātes (dažādi interešu pulciņi un mākslinieciskās pašdarbības pulciņi, atpūtas un izklaides pasākumi); - Izglītojošie un informatīvie pasākumi (lekcijas un jaunākā informācija, tikšanās ar dažādu institūciju pārstāvjiem).

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Aglonas kultūras nama zāles noma konferencēm, semināriem ar aparatūras nomu, 1 stunda 36.99 euro
2. Aglonas kultūras nama zāles noma konferencēm, semināriem bez aparatūras nomas, 1 stunda Aglonas kultūras nama zāles noma reliģiskiem, politiskiem masu pasākumiem bez aparatūras nomas, 1 stunda 15.65 euro
3. Aglonas kultūras nama zāles noma atpūtas un svinīgiem pasākumiem, 1 diennakts Aglonas kultūras nama zāles noma liela mēroga masu pasākumiem, 1 diennakts 102.45 euro
4. Aglonas kultūras nama zāles noma reliģiskiem, politiskiem masu pasākumiem ar aparatūras nomas, 1 stunda 29.88 euro
5. Telpu noma. Diskotēkas, balles: līdz 100 cilvēkiem, 5 stundas 22.77 euro
6. Telpu noma. Diskotēkas, balles: 100 un vairāk cilvēkiem, 5 stundas 29.88 euro
7. Informācijas izvietošana kultūras nama stendā Somersetas ielā 34 Informācijas izvietošana kultūras centra stendā, A4 lapa 0,71 euro mēnesī

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aglonas Kultūras nams Somersetas iela 34, Aglona Pašvaldības īpašums 1961
Aglonas brīvdabas estrāde Daugavpils iela 6A, Aglona Pašvaldības īpašums 2006

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

31

Maksas norišu skaits pavisam:

11

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

20

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

3092

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

1362

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1730

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 2 200
Izklaides sarīkojums 5 2 650 350
Informatīva / izglītojoša norise 3 150
Lekcija 3 150
Koncerts 2 1 250 100
Profesionāļu koncerts 2 1 250 100
Izrāde 2 1 262 80
Amatieru izrāde 1 80
Profesionāļu izrāde 2 262
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 300
Cita veida pasākums 5 250
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Informatīva / izglītojoša norise 5 300
Informatīva sanāksme 5 300
Koncerts 1 100
Profesionāļu koncerts 1 100
Izrāde 1 100
Profesionāļu izrāde 1 100