Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012582

Adrese:

"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu nov., LV-4113

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26599056 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001639133

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AL-2154

Akreditācijas datums:

22.12.2022

Akreditācijas termiņš:

21.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 09:40

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 mācību grāmatu izsniegšana un saņemšana
2 periodisko izdevumu izsniegšana
3 uzziņas un konsultācijas
4 krājuma komplektēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

2603

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

65

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

250

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

150

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

772

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

474

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 664
Seriālizdevumi 108
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 564
Bērnu un jauniešu grāmatas 100

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

173

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4020

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 137 3935
Seriālizdevumi 36 85
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 137 2572
Bērnu un jauniešu grāmatas 1254

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1