Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012582

Adrese:

"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu nov., LV-4113

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26599056 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001639133

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AL-2154

Akreditācijas datums:

22.12.2022

Akreditācijas termiņš:

21.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 09:40

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 mācību grāmatu izsniegšana un saņemšana
2 periodisko izdevumu izsniegšana
3 uzziņas un konsultācijas
4 krājuma komplektēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2603

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

2

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

410

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 410
Pieaugušie 230
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 180

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

770

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

561

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 770
Grāmatas 680
Seriālizdevumi 90
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 570
Bērnu un jauniešu grāmatas 110
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

128

Izslēgto dokumentu kopskaits:

85

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4063

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 128 85 4063
Grāmatas 92 4027
Seriālizdevumi 36 85 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 83 2655
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 1263

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: