Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012582

Adrese:

Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26599056 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1091

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3362

Akreditācijas datums:

20.12.2016

Akreditācijas termiņš:

21.12.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 12:25

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu izsniegšana un saņemšana
2. Mācību grāmatu un metodiskās literatūras izsniegšana skolotājiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

59

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

130

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

40

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

530

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

505

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 530
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 480
Bērnu grāmatas 25

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

70

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5491

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 70 5491
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 54 4235
Bērnu grāmatas 7 1247

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0