Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000350

Adrese:

"Ūziņu bibliotēka", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3028

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29420785 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Sociālie tīkli www.twiter.com
Bibliotēkas vietne www.uzinubiblioteka.blogspot.com/
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Kulmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1377

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 131B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1969. gada 1. oktobrī ar nosaukumu Ausmas ciema 3. bibliotēka. Sākumā tā atradās Ūziņu Biedrību nama 3. stāvā, 15 m² lielā, caurstaigājamā telpā, kopā ar kolhoza „Pavasaris” “Sarkano stūrīti”. 1969. gadā no bibliotēku kolektora tika saņemtas 462 jaunas grāmatas, kuras šajā gadā izsniegtas netika, jo bija aizkavējusies grāmatu skapja izgatavošana. 1972. gada aprīlī bibliotēku pārceļ citās telpās, kur tā atrodas joprojām. 1977. gadā mainoties ciemu robežām, tā iegūst nosaukumu – Zaļenieku ciema 2. bibliotēka. 1996. gada februārī bibliotēka iegūst nosaukumu – Ūziņu bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas darbības prioritātes ir darbs ar apmeklētājiem, darbs ar krājumu, novadpētniecības darbs un darbinieka profesionālās pilnveides darbs. Bibliotēkas mērķis ir klientorientēta bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, veic tālākizglītības un mūžizglītības darbu un sekmē kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. Bibliotēka nodrošina bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, kā arī veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Aktīvs darbs notiek apkārtnes un dzimtu vēstures pētniecībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīvpieejas krājums
2. Bezmaksas internets, bezvadu internets Wi-Fi (arī bibliotēkas ārpusē)
3. SBA pakalpojumi
4. Plašs novadpētniecības materiālu krājums Attālināti lietotāji var iepazīties ar Ūziņu vēsturi bibliotēkas izveidotajā blogā - www.uzinubiblioteka.blogspot.com
5. 3td e-grāmatu bibliotēka, kā arī bezmaksas datu bāzes www.news.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv,
6. Uzziņas un konsultācijas
7. Lasītava ar 24 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras krājumu
8. Divas datorizētas lietotāju darba vietas
9. Bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu
10. Latviešu filmu portāls www.filmas.lv
11. Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā un tuvējā Ūziņu apkārtnē
12 Grāmatu un periodisko izdevumu piegāde mājās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu kopēšana, printēšana. Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

172

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2036

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1804

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

232

Virtuālais apmeklējums:

2700

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6172

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

242

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1845
Seriālizdevumi 4314
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 242

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 60
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

631

Izslēgto dokumentu kopskaits:

592

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4065

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 210 3556
Seriālizdevumi 422 382 502
Audiovizuālie resursi 0 0 3
Nošizdevumi 0 0 3
Pārējie dokumenti 0 0 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 11 402

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 805 30 835
Attēlizdevumi 2970 190 3160
Kartogrāfiskie izdevumi 1 1
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 4 4
Skaņu ieraksti 6 1 7
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 6
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 57
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 1 10
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 7 10
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 57