Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000350

Adrese:

"Ūziņu bibliotēka", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3028

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29420785 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Kulmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000039431

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1377

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

131B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

1969. gadā no bibliotēku kolektora tika saņemtas 462 jaunas grāmatas, kuras šajā gadā izsniegtas netika, jo bija aizkavējusies grāmatu skapja izgatavošana. 1972. gada aprīlī bibliotēku pārceļ citās telpās, kur tā atrodas joprojām. 1977. gadā mainoties ciemu robežām, tā iegūst nosaukumu – Zaļenieku ciema 2. bibliotēka. 1996. gada februārī bibliotēka iegūst nosaukumu – Ūziņu bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas darbības prioritātes ir darbs ar apmeklētājiem, darbs ar krājumu, novadpētniecības darbs un darbinieka profesionālās pilnveides darbs. Bibliotēkas mērķis ir klientorientēta bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, veic tālākizglītības un mūžizglītības darbu, sekmē kultūras mantojuma apzināšanu, popularizēšanu un vietējās kopienas saliedēšanu. Bibliotēka nodrošina bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, kā arī veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Aktīvs darbs notiek apkārtnes notikumu un dzimtu vēstures pētniecībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīvpieejas krājums
2. Bezmaksas internets, bezvadu internets Wi-Fi (arī bibliotēkas ārpusē)
3. SBA pakalpojumi
4. Plašs novadpētniecības materiālu krājums Attālināti lietotāji ar Ūziņu vēsturi var iepazīties bibliotēkas izveidotajā blogā - www.uzinubiblioteka.blogspot.com
5. 3td e-grāmatu bibliotēka, kā arī bezmaksas datu bāzes www.news.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv un latviešu filmu portāls www.filmas.lv
6. Uzziņas un konsultācijas
7. Lasītava ar 23 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras krājumu
8. Divas datorizētas lietotāju darba vietas
9. Bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu
11. Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā un tuvējā Ūziņu apkārtnē
12 Grāmatu un periodisko izdevumu piegāde mājās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu kopēšana, printēšana. Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

180

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5167

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2102
Pieaugušie 1830
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 272
Virtuālais apmeklējums 3065
Digitālie pakalpojumi 2930
Bibliotēkas tīmekļa vietne 2930
Datubāzu apmeklējums 135
Abonētās 135

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6714

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

407

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6121
Grāmatas 2057
Seriālizdevumi 4055
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 593
Datubāzes (skaits) 593
Abonētās 593
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 226
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 53

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

678

Izslēgto dokumentu kopskaits:

606

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4137

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 676 606 4135
Grāmatas 271 184 3653
Seriālizdevumi 405 422 475
Audiovizuālie resursi 0 0 3
Nošizdevumi 0 3
Pārējās krājuma vienības 0 0 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 15 402

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 835 10 845
Attēlizdevumi 3160 350 3510
Kartogrāfiskie izdevumi 1 1
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 4 4