Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000350

Adrese:

Ūziņu bibliotēka, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3028

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29420785 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Sociālie tīkli www.twiter.com
Bibliotēkas vietne www.uzinubiblioteka.blogspot.com/
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Kulmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000039431

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1377

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

131B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1969. gada 1. oktobrī ar nosaukumu Ausmas ciema 3. bibliotēka. Sākumā tā atradās Ūziņu Biedrību nama 3. stāvā, 15 kv.m. lielā caurstaigājamā telpā, kopā ar kolhoza „Pavasaris” “Sarkano stūrīti”. 1969. gadā no bibliotēku kolektora tika saņemtas 462 jaunas grāmatas, kuras šajā gadā izsniegtas netika, jo bija aizkavējusies grāmatu skapja izgatavošana. 1972. gada aprīlī bibliotēku pārceļ citās telpās, kur tā atrodas joprojām. 1977. gadā mainoties ciemu robežām, tā iegūst nosaukumu – Zaļenieku ciema 2. bibliotēka. 1996. gada februārī bibliotēka iegūst nosaukumu – Ūziņu bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas darbības prioritātes ir darbs ar apmeklētājiem, darbs ar krājumu, novadpētniecības darbs un darbinieka profesionālās pilnveides darbs. Bibliotēkas mērķis ir klientorientēta bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, veic tālākizglītības un mūžizglītības iespējas un sekmē kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. Bibliotēka nodrošina bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, kā arī veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Aktīvs darbs notiek dzimtu vēstures pētniecībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Brīvpieejas krājums
Bezmaksas internets, bezvadu internets Wi-Fi (arī b-kas ārpusē)
SBA pakalpojumi
Plašs novadpētniecības materiālu krājums Arī attālināti lietotāji var iepazīties ar Ūziņu vēsturi b-kas izveidotajā blogā - uzinubiblioteka.blogspot.com
Uzziņas un konsultācijas
Bezmaksas datu bāzes www.news.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv
Latviešu filmu portāls www.filmas.lv
Lasītava ar 24 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras krājumu
Bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu
Divas datorizētas lietotāju darba vietas
Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana un ierakstīšana dažādos informācijas nesējos
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
JPB
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1950

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2021

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1691

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

330

Virtuālais apmeklējums:

3193

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6399

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

165

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1277
Seriālizdevumi 5117
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 165

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

666

Izslēgto dokumentu kopskaits:

212

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4421

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 207 212 3467
Seriālizdevumi 458 951
Audiovizuālie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 22 14 367

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 730 50 780
Attēlizdevumi 1320 700 2020
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 4 35
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 57
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 4 35
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 57