Zaļenieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000349

Adrese:

Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28360147 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Vācere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1376

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

130B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1914

Sākums:

Zaļenieku pagasta bibliotēka ir viena no vecākajām Jelgavas novadā, dibināta ap 1914.gadu, ar savām tradīcijām un vēsturi, pagasta iedzīvotāju iecienīts kultūras centrs.

Darbība:

Zaļenieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram interesentam (neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:30
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Strādājam bez pusdienu pārtraukuma. Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Apmācības un kosultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Zaļenieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Lasīšanas vecināšanas aktivitātes Dažāda veida nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem lasīšanas veicināšanai, tikšanās ar grāmatu autoriem.
6. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana un kopēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža. A3, A4 formāta, melnbaltas un krāsainas izdrukas.
2. Dokumentu skenēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zaļenieku pagasta Kultūras nams Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011 Pašvaldības īpašums 1983 5327

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

99

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

775

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

266

Pārējie:

509

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9060

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5561

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3499

Virtuālais apmeklējums:

22

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18523

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1332

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7576
Seriālizdevumi 10946
Audiovizuālie resursi 0
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 2018

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 418
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 368
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

870

Izslēgto dokumentu kopskaits:

629

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6472

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 302 129 5366
Seriālizdevumi 568 500 1068
Audiovizuālie resursi 37
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 35 25 592

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1