Zaļenieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000349

Adrese:

Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28360147 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Čerkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000039412

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1376

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

130B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1914

Sākums:

Zaļenieku pagasta bibliotēka ir viena no vecākajām Jelgavas novadā, dibināta ap 1914.gadu, ar savām tradīcijām un vēsturi, pagasta iedzīvotāju iecienīts kultūras centrs.

Darbība:

Zaļenieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram interesentam (neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:30
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Bibliotēka strādā bez pusdienu pārtraukuma. Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Apmācības un kosultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Zaļenieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Lasīšanas vecināšanas aktivitātes Dažāda veida nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem lasīšanas veicināšanai, tikšanās ar grāmatu autoriem.
6. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana un kopēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža. A3, A4 formāta, melnbaltas un krāsainas izdrukas.
2. Dokumentu skenēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zaļenieku pagasta pārvalde Centra iela 9, Zaļenieki, Jelgavas novads, Lv- 3011 Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

727

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

240

Pārējie:

487

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

7887

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 7795
Pieaugušie 4771
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 3024
Virtuālais apmeklējums 92
Datubāzu apmeklējums 92
Abonētās 92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15023

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1167

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 14685
Grāmatas 7370
Seriālizdevumi 7306
Audiovizuālie resursi 5
Nošizdevumi 3
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 338
Datubāzes (skaits) 338
Abonētās 338
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 1920
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 487
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 421
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 66

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

898

Izslēgto dokumentu kopskaits:

656

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6714

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 896 656 6712
Grāmatas 340 180 5564
Seriālizdevumi 556 476 1148
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 66 0 658

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1