Zaļenieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000349

Adrese:

Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63074470 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Borherte-Smiļģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000039412

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1376

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

130A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Zaļenieku pagasta bibliotēka ir viena no vecākajām Jelgavas novadā, dibināta ap 1914.gadu, ar savām tradīcijām un vēsturi, pagasta iedzīvotāju iecienīts kultūras centrs.

Darbība:

Zaļenieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram interesentam ( neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Zaļenieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
6. Informācijpratības nodarbības Individuālās informācijpratības nodarbības, kurās ietilpst pamatapmācību stunda datora un dažādu e-pakalpojumu lietošanā pieaugušajiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana un kopēšana. Izdrukas ( melnbaltas un krāsainas) Dokumentu skenēšana A3, A4 formāta lapām. Printēšana un kopēšana. Izdrukas ( melnbaltas un krāsainas) Dokumentu skenēšana A3, A4 formāta lapām. Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma cenrāža.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1893

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

5327

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011 1893 5327

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

99

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

497

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

200

Pārējie:

297

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6549

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3618

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2931

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11490

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1433

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3815
Seriālizdevumi 7661
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 717

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

774

Izslēgto dokumentu kopskaits:

689

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6283

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 221 520 4803
Seriālizdevumi 552 168 1443
Audiovizuālie resursi 1 37
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7
Bērnu grāmatas 54 57 606

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft