Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012772

Adrese:

Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28601151 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Šmēdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0869

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:15 16:00 No 13:00 - 14:00 esmu mācību stundā
Otrdiena 8:15 16:00 No 13:50 - 14:35 esmu mācību stundā
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 8:15 16:00 No 13:50 - 14:35 esmu mācību stundā
Piektdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2, Grāmatu un periodikas izsniegšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Piltenes iela 25, Kuldīga Pašvaldības īpašums 1964

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

750

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

680

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2000

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11293

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7147

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11151
Seriālizdevumi 5
Audiovizuālie resursi 42
Mikroformas 25
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 13
Attēlizdevumi 27
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 12
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 10703
Bērnu grāmatas 590

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1021

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1601

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

36548

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1021 1601 36548
Seriālizdevumi 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 976 1453
Bērnu grāmatas 53 148

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0