Višķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000276

Adrese:

"18", Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29197164 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jānis Strods

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073624

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0100

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Silavišķu ārējas apkalpošanas punkts 4.māja, 8.dzīvoklis, Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

812A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1950.gadā

Darbība:

Višķu pagasta bibliotēka pamatā veic visu pagasta iedzīvotāju bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Rūpējas par pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību. Tā veic kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Klientu datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētājām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliotgrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori, internets Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliotgrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@viski.lv vai pa tālruni 29197164
6. Kopkatalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Višķu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. 3- td e-bibliotēka Pakalpojums pieejams ikvienam bibliotēkas lietotājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

90

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1790

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1712

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2324

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

30

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1442
Seriālizdevumi 882
Elektroniskais krājums (summa)
E-grāmatas 0
Audio grāmatas 0
Citi elektroniskie resursi 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 52

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 261
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 109
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 152

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

446

Izslēgto dokumentu kopskaits:

485

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7024

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 0 6165
Seriālizdevumi 258 485 859
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1