Višķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000276

Adrese:

Aglonas iela 30, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Pagasta pārvaldē 65425347
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Višķu pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jekaterina Lonska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073624

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0100

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

812A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1950. gadā

Darbība:

Višķu pagasta bibliotēkas mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās funkcija ir rūpēties par pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu, līdz ar to sekmēt mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, ka arī veicināt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētājām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekst un bibliotgrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@viski.lv
6. Kopkatalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Višķu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. 3- td e-bibliotēka Pakalpojums pieejams bibliotēkas lietotājiem
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1740

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1572

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

168

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4079

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

258

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2059
Seriālizdevumi 2020
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 161

Starpbibliotēku abonements

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 366
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 105
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 261

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

514

Izslēgto dokumentu kopskaits:

528

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7063

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 234 57 5977
Seriālizdevumi 280 471 1086
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 1157

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2