Višķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000276

Adrese:

"18", Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29197164 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jānis Strods

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073624

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0100

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Silavišķu ārējās apkalpošanas punkts 4.māja, 7.dzīv., Vīganti, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

812B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

18.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1950.gadā

Darbība:

Višķu pagasta bibliotēka pamatā veic visu pagasta iedzīvotāju bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Rūpējas par pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību. Tā veic kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 20:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 17:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Klientu datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētājām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori, internets Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliotgrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@viski.lv vai pa tālruni 29197164
6. Kopkatalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Višķu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. 3- td e-bibliotēka Pakalpojums pieejams ikvienam bibliotēkas lietotājiem
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Papildu informācija par ēkām:

Ēka tiek izmantota Latgales industriālā tehnikuma Izglītības programmu īstenošanas vietas "Višķi" mācību procesa vajadzībām

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2636

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2636
Pieaugušie 2235
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 401

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2742

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

130

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2742
Grāmatas 1889
Seriālizdevumi 853
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 64

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 241
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 240
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

203

Izslēgto dokumentu kopskaits:

485

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5492

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 203 485 5492
Grāmatas 203 485 5492
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 39 0 1042

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1