Vircavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000348

Adrese:

Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22307442 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Vircavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vietne Vircavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Peina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1375

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

129B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

Vircavas pagasta bibliotēka dibināta 1940. gadā uz bijušās Kroņa Vircavas Jaunatnes biedrības bibliotēkas fonda bāzes. Pirmais bibliotēkas vadītājs bija vecais latviešu strēlnieks Voldemārs Zeilers.

Darbība:

Vircavas pagasta bibliotēkas darbības galvenie virzieni ir kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšana bērniem un pieaugušajiem, novadpētniecība un kultūras un mūžizglītības pasākumu organizēšana, bezmaksas piekļuve internetam un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 19:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm "Letonika", "Lursoft laikrakstu bibliotēka".
2 Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Jelgavas novads
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

211,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3567

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2650
Pieaugušie 1723
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 927
Virtuālais apmeklējums 917
Digitālie pakalpojumi 915
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 915
Datubāzu apmeklējums 2
Abonētās 2

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3981

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

766

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3978
Grāmatas 2535
Seriālizdevumi 1441
Nošizdevumi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4
Bērnu un jauniešu grāmatas 540
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 60
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

638

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1703

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4312

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 636 1703 4310
Grāmatas 159 645 3199
Seriālizdevumi 477 1058 1100
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 5
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 154 436

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1