Vircavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000348

Adrese:

Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22307442 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Vircavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vietne Vircavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Peina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1375

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

129B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

Vircavas pagasta bibliotēka dibināta 1940. gadā uz bijušās Kroņa Vircavas Jaunatnes biedrības bibliotēkas fonda bāzes. Pirmais bibliotēkas vadītājs bija vecais latviešu strēlnieks Voldemārs Zeilers.

Darbība:

Vircavas pagasta bibliotēkas darbības galvenie virzieni ir kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšana bērniem un pieaugušajiem, novadpētniecība un kultūras un mūžizglītības pasākumu organizēšana, bezmaksas piekļuve internetam un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:00
Otrdiena 8:00 19:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm "Letonika", "Lursoft laikrakstu bibliotēka".
2 Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Jelgavas novads
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

211,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

236

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

166

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2105

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

818

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1287

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

787

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2132
Seriālizdevumi 979
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 666

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 103
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 84
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

768

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5377

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 198 3706
Seriālizdevumi 570 1657
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 33 690

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1