Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000347

Adrese:

Ziedkalnes iela 26 - 10, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22037471 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Jelgavas Pilsētas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vida Inapaite

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009118031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1378

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

128B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Darbība:

Bibliotēkas pamatfunkcijas ir nodrošināt informāciju un kvalitatīvu bibliotēkas lietotāju apkalpošana. Nodrošināt bibliotēkas krājumu ar jaunāko literatūru un preses izdevumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Sestdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena ( apmeklētājiem slēgta)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Abonētās datu bāzes. Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm - Letonika, Lursoft.
3. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuru nav Ziedkalnes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām.
5. 3td e-grāmatbibliotēka Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem pieejama 3td e-grāmatu bibliotēka, ko katrs var lietot savās viedierīcēs.
6. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Jelgavas novada bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana. A4 lapa 0.10 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2604

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2184
Pieaugušie 1593
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 591
Virtuālais apmeklējums 420
Digitālie pakalpojumi 309
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 309
Datubāzu apmeklējums 111
Abonētās 111

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3475

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

249

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3277
Grāmatas 1101
Seriālizdevumi 2176
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 198
Datubāzes (skaits) 198
Abonētās 198
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 249

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

635

Izslēgto dokumentu kopskaits:

733

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3679

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 633 733 3677
Grāmatas 111 156 2744
Seriālizdevumi 522 577 928
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 32 300

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1