Vilces pagasta Vilces bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000345

Adrese:

Skolas iela 8 - 2, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29420223 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novada pašvaldība
Sociālie tīkli facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Deksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1373

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

127B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka četras reizes mainījusi savu atrašanās vietu. Kopš 2010. gada bibliotēka atrodas vēsturiskā ēkā - Vilces pagasta Skolas ielā, 8-2, kas vēsturiski ir bijusi Vilces muižas kalpu māja. Tā būvēta 1837. gadā. Ēka, kurā atrodas bibliotēka ir Valsts nozīmes Kultūras piemineklis. Šajā pašā ēkā blakus bibliotēkai izvietots Vilces pagasta doktorāts, Sadzīves pakalpojumi un Vilces aktivitāšu centrs.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina krājuma un informācijas sistēmas pieejamību ikvienam apmeklētājam. Iedzīvotājiem pieejamas bezmaksas datu bāzes, bezmaksas internets, WIFI. Bibliotēka darbojas kā sociālās saskarsmes un informācijas centrs pagastā, kur ikviens var rast sev noderīgu informāciju darbam, mācībām, atpūtai un mūžizglītībai, kā arī brīvā laika pavadīšanai. Bibliotēkā ir iespēja apmaksāt rēķinus internetā, apgūt datorzinības. Bibliotēka organizē dažādus tematiskos pasākumus un radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Tiek aktualizētas lasīšanas veicināšanas programmas. Aplūkojamas jaunumu un tematiskās izstādes. Visi bibliotēkas darba procesi ir automatizēti. Darbs notiek integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 08:00 19:00
Trešdiena Metodiskā diena (apmeklētājiem slēgts)
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 19:00
Sestdiena 08:00 13:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 -12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vilces bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
5. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Katalogs nodrošina meklēšanu un grāmatu pasūtīšanu vai pagarināšanu Jelgavas novada bibliotēku elektroniskajos katalogos un informācijas meklēšanu novadpētniecības datu bāzēs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana (vienpusēja, melnbalta no bibliotēkas krājumiem),(teksts) Printēšana, kopēšana (divpusēja, melnbalta no bibliotēkas krājumiem),(teksts) Printēšana, kopēšana (vienpusēja, melnbalta no bibliotēkas krājumiem),(attēls) Printēšana, kopēšana (divpusēja, melnbalta no bibliotēkas krājumiem),(attēls) A4 lapa-0,08 EUR A3 lapa-0,12 EUR A4 lapa-0,15 EUR A3 lapa-0,21 EUR A4 lapa-0, 12 EUR A3 lapa-0, 17 EUR A4 lapa-0,23 EUR A3 lapa-0,31 EUR
2. Skenēšana A4 lapa-0,10 EUR
3. Laminēšana A4 lapa-0,85 EUR A3 lapa-0,99 EUR
4. Printēšana, kopēšana (vienpusēja, melnbalta no apmeklētāja dokumentiem),(teksts/ attēls) Printēšana, kopēšana (divpusēja, melnbalta no apmeklētāja dokumentiem),(teksts/ attēls) A4 lapa-0,75 EUR A3 lapa-0,91 EUR A4 lapa-1,49 EUR A3 lapa-1,78 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jelgavas novada Vilces pagasta Vilces bibliotēka Skolas iela, 8-2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026 Pašvaldības īpašums 1837 5280
Teritorijas kopējā platība (m2):

94

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

433

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

151

Pārējie:

282

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5202

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2920

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2282

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7692

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1298

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4609
Seriālizdevumi 3082
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 813

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 145
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 104
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

811

Izslēgto dokumentu kopskaits:

811

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6004

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 217 280 5290
Seriālizdevumi 594 531 702
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu un jauniešu grāmatas 24 67 525

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1