Vilces pagasta Vilces bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000345

Adrese:

Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22037471 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vida Inapaite

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000118031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1373

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

127B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Darbība:

Bibliotēka ir viens no informācijas un izglītības centriem Vilces pagasta iedzīvotājiem, kas nodrošina krājuma un informācijas pieejamību ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Pagasta iedzīvotāji tiek nodrošināti ar jaunāko literatūru un žurnāliem. Iedzīvotājiem ir pieejams bezmaksas internets.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vilces bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko abonementu (SSBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par biblitēku un tās izmantošanas iespējām.
5. Jelgavas regiona bibliotēku kopkatalogs Katalogs nodrošina meklēšanu un grāmatu pasūtīšanu vai pagarināšanu Jelgavas novada bibliotēku elektroniskajos katalogos un informācijas meklēšanu novadpētniecības datu bāzēs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Printēšana, kopēšana A4 lapa 0,09 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1837

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

5280

Teritorijas kopējā platība (m2):

498

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

329

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

144

Pārējie:

185

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4178

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2365

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1813

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4835

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

330

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1878
Seriālizdevumi 2957
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 508

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 107
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 57

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

771

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1166

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4740

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 756 3108
Seriālizdevumi 625 410 1624
Audiovizuālie resursi 1 0 7
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 10 65 237

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda