Viļānu pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000640

Adrese:

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27124961 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Viļānu pilsētas bibliotēkas blogs
Elektroniskais katalogs Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Twitter
Citas iestādes vietne Viļānu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zelma Tuče

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009158034

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0518

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Viļānu PII Raiņa iela 33b, Viļānu novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

375A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Kopš 1993.gada- Viļānu pilsētas bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu

Darbība:

1. Viļānu pilsētas bibliotēka ir Viļānu novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijā un veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 2. Ieinteresēt iedzīvotājus nepaiet garām grāmatai-rakstītam, iespiestam vārdam, kas padara cilvēku bagātu, pilnveido cilvēka gaumi, valodas krājumu, uzlabo iztēles spējas. 3. E-pakalpojumu nodrošināšanā būt aktīviem digitāliem aģentiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša pirmajā ceturtdienā - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
kopēšana, printēšana, skenēšana forma A4 1 lpp. 0.07 EUR
krāsaina forma A4 1 lpp. 0.30 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

1956

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

702

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

560

Pārējie:

552

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19102

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8775

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10327

Virtuālais apmeklējums:

1148

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37183

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14466

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17277
Seriālizdevumi 15774
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 4129
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2641

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2251

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

32763

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1236 1562 27726
Seriālizdevumi 1399 683 4949
Audiovizuālie resursi 1 6 72
Pārējie dokumenti 5 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 326 40 4723

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda