Viļānu pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000640

Adrese:

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27124961 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Viļānu pilsētas bibliotēkas blogs
Elektroniskais katalogs Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Citas iestādes vietne Viļānu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zelma Tuče

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009158034

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0518

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

375A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Kopš 1993.gada- Viļānu pilsētas bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu

Darbība:

1. Viļānu pilsētas bibliotēka ir Viļānu novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijā un veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 2. Ieinteresēt iedzīvotājus nepaiet garām grāmatai-rakstītam, iespiestam vārdam, kurā padara cilvēku bagātu, pilnveido cilvēka gaumi, valodas krājumu, uzlabo iztēles spējas. 3. E-pakalpojumu nodrošināšanā būt aktīviem digitāliem aģentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša pirmajā ceturtdienā - spodrības diena. No 01.10. līdz 01.06. katra mēneša pirmajā un trešajā sestdienā bibliotēka atvērta lietotājiem no plkst. 10:00 līdz 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana, printēšana, skenēšana forma A4 1 lpp. 0.07 EUR
krāsaina forma A4 1 lpp. 0.30 EUR
nakts abonements 0.15 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

1956

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

702

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

560

Pārējie:

552

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19102

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8775

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10327

Virtuālais apmeklējums:

1148

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37183

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14466

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17277
Seriālizdevumi 15774
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 4129
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2641

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2251

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

32763

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1236 1562 27726
Seriālizdevumi 1399 683 4949
Audiovizuālie resursi 1 6 72
Pārējie dokumenti 5 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 326 40 4723

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda