Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000676

Adrese:

Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26146133 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Kiļupe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0517

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

666A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Piedāvāt bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika; Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku, faktografisku uzziņu sniegšana
Konsultācijas Individuālās apmācibas datortehnikas un interneta lietošanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana,printēšana,skenēšana A4 1 lpp. 0.07 EUR
krāsaina A4 1 lpp. 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

48261

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1238

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1113

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

125

Virtuālais apmeklējums:

546

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4531

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

207

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2777
Seriālizdevumi 1754
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 290

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

665

Izslēgto dokumentu kopskaits:

132

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8232

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 128 6878
Seriālizdevumi 489 4 1342
Audiovizuālie resursi 1 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 22 871

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1