Viesturu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000209

Adrese:

Skolas iela 1, Viesturi, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3921

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25919081 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Zvaigzne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1439

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

199A

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Viesturu bibliotēka dibināta 1946. Laika gaitā bibliotēkas atrašanās vieta ir vairākkārt mainījusies. Līdz 1990. gadam bibliotēkā atradās Vairogu klubā, bet 1990. gadā, kad tika uzcelta jaunā Viesturu sākumskolas ēka, bibliotēka pārcēlās uz jaunajām telpām sākumskolas ēkā, kur bibliotēka atrodas vēl joprojām. Bibliotēkā ir strādājuši daudzi darbinieki, Anna Borkovska, Anda Zeimule. Kopš 1993. gada Viesturu bibliotēkas vadītāja ir Ilze Zvaigzne.

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pieejamu daudzveidīgu un kvalitatīvu informāciju, lai pierādītu, ka laukos ir iespējams saņemt tikpat kvalitatīvus pakalpojumus kā pilsētā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00
Svētdiena 12:00 17:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Grāmatas un periodika Grāmatu un periodikas izsniegšana
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņas par bibliotēkas krājuma izmantošanu, konsultācijas darbam ar internetu
4 Starpbibliotēku abomements Iespiedarbu, kuru nav bibliotēkas krājumā SBA pasūtīsana no citām bibliotēkām
5 Kopēšana, izdrukas un skanēšana Dažādu dokumentu kopēšana, skanēšana un izdrukāšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
nav
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.rundale.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

135

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

89

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1975

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

893

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1082

Virtuālais apmeklējums:

258

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2556

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

370

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1034
Seriālizdevumi 1522
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 364

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

662

Izslēgto dokumentu kopskaits:

540

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6829

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 103 0 4323
Seriālizdevumi 559 540 2497
Audiovizuālie resursi 0 0 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 0 638

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google