Viesturu pagasta Bērsteles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000210

Adrese:

Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29141837 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Mana bibliotēka
Sociālie tīkli Bērsteles bibliotēka - Tava bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Šveda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009112819

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1438

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

198A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un interneta pakalpojumi. Interneta pieslēguma un bezvadu interneta pieslēguma izmantošana
2. Datubāzes. Bibliotēkā pieejamas datubāzes news.lv un letonika.lv
3. Apmācības un konsultācijas Pieejamas individuālas konsultācijas darbam ar internetu un datoriem.
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņu un konsultācija sniegšana par krājumu, tā izmantošanu un pieejamību.
5. SBA abonements Iespēja pasūtīt sev interesējošās grāmatas no visām Rundāles novada bibliotēkām.
6. Biroja tehnikas izmantošana Dokumentu kopēšana, printēšana, ieskanēšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rundāles novads, Bērstele, Bērsteles iela 4 Pašvaldības īpašums 1969
Teritorijas kopējā platība (m2):

109

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1325

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

647

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

678

Virtuālais apmeklējums:

2100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2792

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

598

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1173
Seriālizdevumi 1619
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 598

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

588

Izslēgto dokumentu kopskaits:

910

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6801

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 155 5402
Seriālizdevumi 433 910 1388
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 1206

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2