Viesturu pagasta Bērsteles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000210

Adrese:

Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29141837 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Mana bibliotēka
Sociālie tīkli Bērsteles bibliotēka - Tava bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Šveda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009112819

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1438

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

198A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un interneta pakalpojumi. Interneta pieslēguma un bezvadu interneta pieslēguma izmantošana
2. Datubāzes. Bibliotēkā pieejamas datubāzes news.lv un letonika.lv
3. Apmācības un konsultācijas Pieejamas individuālas konsultācijas darbam ar internetu un datoriem.
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņu un konsultācija sniegšana par krājumu, tā izmantošanu un pieejamību.
5. SBA abonements Iespēja pasūtīt sev interesējošās grāmatas no visām Rundāles novada bibliotēkām.
6. Biroja tehnikas izmantošana Dokumentu kopēšana, printēšana, ieskanēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rundāles novads, Bērstele, Bērsteles iela 4 Pašvaldības īpašums 1969
Teritorijas kopējā platība (m2):

109

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

235

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

143

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1915

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

920

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

995

Virtuālais apmeklējums:

5892

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3482

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

766

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1585
Seriālizdevumi 1897
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 766

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

558

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7123

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 141 5247
Seriālizdevumi 417 1865
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 51 1159

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda