Viesnīcu biznesa koledžas HOTEL SCHOOL bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013735

Adrese:

Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Koledžā 67213037 26634824 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne SIA"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Zimņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40103277684

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2053

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.11.2014

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

SIA

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI 11083

Akreditācijas datums:

15.03.2018

Akreditācijas termiņš:

14.03.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2013

Sākums:

2013

Darbība:

Bibliotēka kalpo koledžas akadēmiskā personāla un studējošo studiju un pētniecības vajadzībām, nodrošinot Latvijā plašāku specializēto izdevumu klāstu par viesmīlības industrijas tematiku. Bibliotēkas krājumos ir jaunākā literatūra un digitālie materiāli latviešu, angļu un krievu valodās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00 Pārtraukums: 12:30 - 13:00
Otrdiena 9:00 16:00 Pārtraukums: 12:30 - 13:00
Trešdiena 9:00 16:00 Pārtraukums: 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 9:00 16:00 Pārtraukums: 12:30 - 13:00
Piektdiena 9:00 16:00 Pārtraukums: 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Pieraksts bibliotēka
2 Bibliotēkas krājuma lietošana Grāmatu, žurnālu izsniegšana lietošanai mājās, darbam uz vietas.
3 Datoru lietošana Internēts, MS Office
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Izdruka, kopēšana, skenēšana Kopēšana - drukāšana A4*(melnbalta vienpusēja) 0.10
2 Diska ierakstīšana (bez diska) Bez diska 2.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Smilšu iela 3, Rīga Juridisko personu īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

124

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

121

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

32

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

0

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 30
Seriālizdevumi 2
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 30
Bērnu grāmatas 0

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

121

Izslēgto dokumentu kopskaits:

20

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

989

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 72 20 806
Seriālizdevumi 49 131
Audiovizuālie resursi 30
Elektroniskie resursi 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 72 20 806

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Handy Library

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google