Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012720

Adrese:

Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65245214 @
Bibliotēkā 65245173 @ 65245173
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Plēsuma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900262

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3846

Akreditācijas datums:

11.12.2019

Akreditācijas termiņš:

10.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gadā pēc Skolu departamenta pamatskolu nodaļas lēmuma Nr. 53.

Darbība:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 3. Pamatizglītības programma. 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma izmantošana, ar to saistītie pakalpojumi Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā un abonementā, kā arī lietotāju reģistrācija un iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Apmācības un konsultācijas Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumu un citiem pieejamajiem informācijas resursiem, to izmantošanu
3. Uzziņas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes, bibliotekārās stundas, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski sarīkojumi, tikšanās u.tml.)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

284

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

380

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

335

Pārējie:

45

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

284

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

816

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5052

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4037

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4986
Audiovizuālie resursi 48
Elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3428
Bērnu grāmatas 71

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

673

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15111

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 664 14934
Audiovizuālie resursi 2 55
Kartogrāfiskie materiāli 7 56
Nošizdevumi 20
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 44
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 661 5547
Bērnu grāmatas 1189

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0