Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012720

Adrese:

Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65245214 @
Bibliotēkā 65245173 @ 65245173
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Plēsuma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900262

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3846

Akreditācijas datums:

11.12.2019

Akreditācijas termiņš:

10.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gadā pēc Skolu departamenta pamatskolu nodaļas lēmuma Nr. 53.

Darbība:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 3. Pamatizglītības programma. 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma izmantošana, ar to saistītie pakalpojumi Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā un abonementā, kā arī lietotāju reģistrācija un iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Apmācības un konsultācijas Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumu un citiem pieejamajiem informācijas resursiem, to izmantošanu
3. Uzziņas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes, bibliotekārās stundas, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski sarīkojumi, tikšanās u.tml.)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

284

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

361

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

289

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1974

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

321

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1653

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5445

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3581

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5334
Audiovizuālie resursi 53
Kartogrāfiskie materiāli 15
Nošizdevumi 8
Elektroniskie resursi 35
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3570
Bērnu grāmatas 46

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

402

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

15515

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 343 15300
Audiovizuālie resursi 6 62
Kartogrāfiskie materiāli 12 68
Nošizdevumi 41 61
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 380 4517
Bērnu grāmatas 6 518

Informācijas tehnoloģijas

Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda