Viesatu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000809

Adrese:

Viekaļas, Viesatas, Viesatu pag., Jaunpils nov., LV-3142

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 63181370 @
Bibliotēkā 28352654
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Šteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054036

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1301

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

726A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Viesatu pagasta bibliotēka dibināta 1921.gadā kā Struteles pagasta bibliotēka. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās izziņas redzams, ka Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība „ Ausma” un 1922.gadā krājumā bijušas 125 grāmatas, bet 1925.gadā jau 593 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina atrasties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ kultūras namu un tur arī pārceļ bibliotēku. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī šodien

Darbība:

Viesatu pagasta bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas krājuma, informāciju tehnoloģiju pieejamību iedzīvotājiem, veicināt bērnos lasītprasmi un jauniešos lasītprieku, turpināt apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu ar mērķi to nodot nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Bezmaksas datori, internets Datu bāzes Grāmatu, periodisko izdevumu izmantošana Datoru un interneta pieslēgums un bezvadu interneta izmantošana Lursoft, Letonika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana Kopēšana Kopēšana Printēšana Printēšana Printēšana Skenēšana A4 1 puse melnbalta A4 no abām pusēm melnbalta A4 krāsaina 1 lapa A4 1 puse melnbalta A4 no abām pusēm melnbalta A4 1 puse krāsaina 1 vienība 0.07 EUR 0.14 EUR 0.36 EUR 0.07 EUR 0.14 EUR 0.36 EUR 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

95

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4332

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2356

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1976

Virtuālais apmeklējums:

2045

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6820

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2545

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3413
Seriālizdevumi 3164
Rokraksti 28
Pārējie dokumenti 215
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1215

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

567

Izslēgto dokumentu kopskaits:

708

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6811

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 300 5231
Seriālizdevumi 388 408 1578
Rokraksti 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 13 633

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 200 70 270