Viesatu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000809

Adrese:

"Viekaļas", Viesatas, Viesatu pag., Tukuma nov., LV-3142

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē
Bibliotēkā 28352654 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils un Viesatu pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku el. kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Šteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054036

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1301

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

726B

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

06.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Viesatu pagasta bibliotēka dibināta 1921.gadā kā Struteles pagasta bibliotēka. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās izziņas redzams, ka Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība „ Ausma” un 1922.gadā krājumā bijušas 125 grāmatas, bet 1925.gadā jau 593 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina atrasties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ kultūras namu un tur arī pārceļ bibliotēku. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī šodien.

Darbība:

Viesatu pagasta bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas krājuma, informāciju tehnoloģiju pieejamību iedzīvotājiem, veicināt bērnos lasītprasmi un jauniešos lasītprieku, turpināt apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu ar mērķi to nodot nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas datori, internets Datoru un interneta pieslēgums un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Lursoft, Letonika
3. Grāmatu, periodisko izdevumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana:
1.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
1.3. A4 Krāsaina 1 lapa 0.36 EUR
2. Printēšana:
2.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
2.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
2.3. A4 1 puse - Krāsaina 0.36 EUR
3. Skenēšana 1 vienība - 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9