Viesatu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000809

Adrese:

Viekaļas, Viesatas, Viesatu pag., Jaunpils nov., LV-3142

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 63181370 @
Bibliotēkā 28352654
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Šteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054036

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1301

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

726A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Viesatu pagasta bibliotēka dibināta 1921.gadā kā Struteles pagasta bibliotēka. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās izziņas redzams, ka Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība „ Ausma” un 1922.gadā krājumā bijušas 125 grāmatas, bet 1925.gadā jau 593 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina atrasties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ kultūras namu un tur arī pārceļ bibliotēku. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī šodien

Darbība:

Viesatu pagasta bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas krājuma, informāciju tehnoloģiju pieejamību iedzīvotājiem, veicināt bērnos lasītprasmi un jauniešos lasītprieku, turpināt apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu ar mērķi to nodot nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas datori, internets Datoru un interneta pieslēgums un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Lursoft, Letonika
3. Grāmatu, periodisko izdevumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
1.3. A4 Krāsaina 1 lapa 0.36 EUR
2. Printēšana:
2.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
2.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
2.3. A4 1 puse - Krāsaina 0.36 EUR
3. Skenēšana 1 vienība - 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4225

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2317

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1908

Virtuālais apmeklējums:

1860

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6654

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1985

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3320
Seriālizdevumi 3134
Rokraksti 25
Pārējie dokumenti 175
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1145

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 95
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 67
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

572

Izslēgto dokumentu kopskaits:

668

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6715

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 260 5164
Seriālizdevumi 379 408 1549
Rokraksti 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 59 31 661

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

350

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 270 80 350