Viesatu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000809

Adrese:

Viekaļas, Viesatas, Viesatu pag., Jaunpils nov., LV-3142

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē @
Bibliotēkā 28352654
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Šteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054036

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1301

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

726A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Viesatu pagasta bibliotēka dibināta 1921.gadā kā Struteles pagasta bibliotēka. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās izziņas redzams, ka Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība „ Ausma” un 1922.gadā krājumā bijušas 125 grāmatas, bet 1925.gadā jau 593 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina atrasties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ kultūras namu un tur arī pārceļ bibliotēku. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī šodien

Darbība:

Viesatu pagasta bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas krājuma, informāciju tehnoloģiju pieejamību iedzīvotājiem, veicināt bērnos lasītprasmi un jauniešos lasītprieku, turpināt apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu ar mērķi to nodot nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas datori, internets Datoru un interneta pieslēgums un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Lursoft, Letonika
3. Grāmatu, periodisko izdevumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
1.3. A4 Krāsaina 1 lapa 0.36 EUR
2. Printēšana:
2.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
2.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
2.3. A4 1 puse - Krāsaina 0.36 EUR
3. Skenēšana 1 vienība - 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3126

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2106

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1020

Virtuālais apmeklējums:

450

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5120

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2136
Seriālizdevumi 2684
Pārējie dokumenti 300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 870

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 75
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

515

Izslēgto dokumentu kopskaits:

540

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6690

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 150 5162
Seriālizdevumi 367 390 1526
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 10 691

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

4

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 350 0 350