Viesatu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000809

Adrese:

"Viekaļas", Viesatas, Viesatu pag., Tukuma nov., LV-3142

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē
Bibliotēkā 28352654 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils Viesatu pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku el. kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Šteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054036

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1301

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

726A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Viesatu pagasta bibliotēka dibināta 1921.gadā kā Struteles pagasta bibliotēka. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izdotās izziņas redzams, ka Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība „ Ausma” un 1922.gadā krājumā bijušas 125 grāmatas, bet 1925.gadā jau 593 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina atrasties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ kultūras namu un tur arī pārceļ bibliotēku. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī šodien

Darbība:

Viesatu pagasta bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas krājuma, informāciju tehnoloģiju pieejamību iedzīvotājiem, veicināt bērnos lasītprasmi un jauniešos lasītprieku, turpināt apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu ar mērķi to nodot nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:00 19:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas datori, internets Datoru un interneta pieslēgums un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Lursoft, Letonika
3. Grāmatu, periodisko izdevumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana:
1.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
1.3. A4 Krāsaina 1 lapa 0.36 EUR
2. Printēšana:
2.1. A4 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
2.2. A4 no abām pusēm - Melnbalta 0.14 EUR
2.3. A4 1 puse - Krāsaina 0.36 EUR
3. Skenēšana 1 vienība - 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3225

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2240

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

985

Virtuālais apmeklējums:

420

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1148

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2245
Seriālizdevumi 2856
Pārējie dokumenti 330
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 680

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 106
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

534

Izslēgto dokumentu kopskaits:

616

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6608

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 180 200 5142
Seriālizdevumi 354 416 1464
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 57 690

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 350 30 380