Vērēmu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000675

Adrese:

Jāņa Zvīdra iela 3C, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64605905 26566951 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vērēmu pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Volkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015274

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1995

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0516

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

374B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pēc arhīva izziņas Rēzeknes apriņķa Vērēmu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949.1950. gada sēžu protokols nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu. Pēc pirmās atskaites, kura ir par nepilnu 1949. gadu, var spriest, ka tas bija 1949. gads

Darbība:

Bibliotēkas galvenais darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas piekļūt informācijas resursiem, neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, sociālās piederības. Vērēmu pagasta bibliotēkas funkcijas: lietotāju apkalpošana, informācijas sniegšana, saglabāšana, literatūras popularizēšana, sociālās vides veidošana, starpbibliotekārā sadarbība, komunikāciju nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:30 Spodrības diena : katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 SBA starpbibliotēku abonements Iespēja aizņemties izdevumus no citām bibliotēkām
4 Lietotāja autorizācijas datu izsniegšana Iespēja pagarināt izdevumus, izmantot attālināti datubāzi Letonika.lv,, piekļuve 3td e-grāmatu bibliotēkai.
5 Uzziņu un konsultāciju saņemšana Iespēja saņemt informāciju pa e-pastu, telefonu.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

268

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

211

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2786

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

476

Virtuālais apmeklējums:

461

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8966

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1190

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4190
Seriālizdevumi 4767
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 931

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

802

Izslēgto dokumentu kopskaits:

888

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

8816

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 1 6161
Seriālizdevumi 607 887 2610
Audiovizuālie resursi 22
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 52 24 784

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1