Vērēmu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000675

Adrese:

Centra iela 3C, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26566951 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vērēmu pagasts
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Volkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015274

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1995

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0516

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

374B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pēc arhīva izziņas Rēzeknes apriņķa Vērēmu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1949.1950. gada sēžu protokols nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu. Pēc pirmās atskaites, kura ir par nepilnu 1949. gadu, var spriest, ka tas bija 1949. gads

Darbība:

Bibliotēkas galvenais darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas piekļūt informācijas resursiem, neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, sociālās piederības. Vērēmu pagasta bibliotēkas funkcijas: lietotāju apkalpošana, informācijas sniegšana, saglabāšana, literatūras popularizēšana, sociālās vides veidošana, starpbibliotekārā sadarbība, komunikāciju nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:30 Spodrības diena : katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 SBA starpbibliotēku abonements Iespēja aizņemties izdevumus no citām bibliotēkām
4 Lietotāja attālināto autorizācijas datu izsniegšana Iespēja pagarināt izdevumus, izmantot attālināti datubāzi Letonika.lv,, piekļuve 3td e-grāmatu bibliotēkai.
5 Uzziņu un konsultāciju saņemšana Iespēja saņemt informāciju pa e-pastu, telefonu.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

248,6

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

7999

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3800
Pieaugušie 2986
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 814
Virtuālais apmeklējums 4199
Digitālie pakalpojumi 4185
Bibliotēkas tīmekļa vietne 649
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 3536
Datubāzu apmeklējums 14
Abonētās 14

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7437

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1036

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 7373
Grāmatas 4052
Seriālizdevumi 3292
Pārējās krājuma vienības 29
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 64
Datubāzes (skaits) 64
Abonētās 64
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 991
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

571

Izslēgto dokumentu kopskaits:

865

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8187

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 571 865 8185
Grāmatas 182 178 6071
Seriālizdevumi 389 687 2068
Audiovizuālie resursi 22
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 22
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 14 937

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1