Ventspils bibliotēka. Gāliņciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000092

Adrese:

Kuldīgas iela 110, Ventspils, LV-3601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63624485 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ventspils bibliotēka
Bibliotēkas vietne Gāliņciema bibliotēka
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Skapste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1477

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.01.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

33B

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Akreditācijas termiņš:

16.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

1954. gada 16. janvāris

Darbība:

Ģimenes bibliotēka ar mazu, bet interesantu krājumu bērniem, pusaudžiem, viņu vecākiem un vecvecākiem. Pieejamas interneta darba stacijas. Sadarbība ar skolām, bērnudārziem. Grāmatu apmaiņa pansionātā "Selga".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena /bibliotēka slēgta/.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bērnu lasītāja karte Bērni līdz 16 gadu vecumam saņem Bērnu lasītāja karti, kas sniedz iespēju izmantot visas Ventspils bibliotēkas struktūrvienības.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana.
3. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni - 63624485 vai e-pastu - biblioteka@ventspils.lv.Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņa pagarināšana un konta pārraudzība internetā.
5. Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs.
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ventspils bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
7. Apmācības, uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpildei, apmācības darbam ar datoru un internetu un datubāzēm.
8. Galda spēles Galda spēļu spēlēšana bibliotēkas telpās.
9. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Periodisko izdevumu saraksts: http://biblioteka.ventspils.lv/periodiskie-izdevumi/
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Vienotā lasītāja karte Dokuments, kas lietotājam dod tiesības izmantot visas Ventspils bibliotēkas un vēl 11 Latvijas bibliotēku pakalpojumus un krājumus 2.85
2. Kopēšana A4 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.09
3. Kopēšana A3 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.16
4. Kopēšana A4 formāts 1 lapaspuse (krāsains) 0.20
5. Datorizdruka A4 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.08
6. Datorizdruka A3 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.15
7. Datorizdruka A4 formāts 1 lapaspuse (krāsaina) 0.19
8. Nakts abonements - 1 iespieddarbs vai cits materiāls Iespieddarbu un citu materiālu ar statusu "tikai lasītavā" izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam. 0.14
9. Svētku un izejamo dienu abonements - 1 iespieddarbs vai cits materiāls Iespieddarbu un citu materiālu tikai lasītavā" izsniegšana ar statusu "uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās uz svētku un izejamām dienām. 0.28
10. Dokumentu skenēšana Neiesieti dokumenti 0.04
11. Dokumentu skenēšana Iesieti dokumenti 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2003

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

933

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

470

Pārējie:

463

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10155

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6622

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3533

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24994

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5354

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15705
Seriālizdevumi 9209
Audiovizuālie resursi 3
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 74
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 4390

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

686

Izslēgto dokumentu kopskaits:

149

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13051

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 680 149 12976
Audiovizuālie resursi 4 54
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti 2 8
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 164 66 2397

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

9

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

16

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Video ieraksti 16 0 16
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1 8 24
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 0 0 0
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 8 24