Ventspils bibliotēka. Bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000091

Adrese:

Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63627361 @ 63623598
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ventspils bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ventspils reģiona kopkatalogs
Sociālie tīkli Ventspils bibliotēkas Facebook konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Bindre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001156891

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.11.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1476

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

32B

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Akreditācijas termiņš:

16.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gads

Darbība:

Bibliotēka bērniem un pusaudžiem – no bilžu grāmatām līdz galda spēlēm un radošajām darbnīcām Pasaku istabā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem līdz uzziņu literatūrai mācību procesam. Bibliotēka piedāvā pasākumus lasīšanas veicināšanai un informācijpratības apguvei, viktorīnas un konkursus, bezmaksas internetu, elektroniskos katalogus un datubāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka lasītājiem slēgta - Spodrības diena!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA, EBSCO, Britannica Online Academic Edition.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, datubāzēm.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bazmaksas izmantošana.
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
Grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārta Bibliotēkā paņemto grāmatu vai citu materiālu nodošana 24 stundas diennaktī pie Galvenās un Bērnu bibliotēkas ēkas Akmeņu ielā 2.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63627361, e-pastu biblioteka@ventspils.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.
Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs informācijas meklēšanai Kurzemes reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs.
Jaunieguvumu izstāde Katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.17.00 Bērnu bibliotēkā Akmeņu ielā 2 jaunāko izdevumu izstāde.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
Bērnu lasītāja karte Bērni līdz 16 gadu vecumam bez maksas var saņemt Bērnu lasītāja karti, kas sniedz iespēju izmantot visas Ventspils bibliotēkas struktūrvienības.
Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodisku bezmaksas izmantošana Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodisku bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās, izsniegšana uz mājām.
Radošās darbnīcas Katra mēneša trešdienā plkst.14:30 radošās darbnīcas skolēniem.
Galda spēles Galda spēļu bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās, izsniegšana uz mājām.
Xbox spēles Katru darba dienu no 14.00-17.00
3D virtuālās brilles Katru darba dienu no 14.00-17.00
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.09
Kopēšana A3 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.16
Kopēšana A4 formāts 1 lapaspuse (krāsaina) 0.20
Kopēšana A3 formāts 1 lapaspuse (krāsaina) 0.36
Datorizdruka A4 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.08
Datorizdruka A3 formāts 1 lapaspuse (melnbalta) 0.15
Datorizdruka A4 formāts 1 lapaspuse (krāsaina) 0.19
Datorizdruka A3 formāts 1 lapaspuse (krāsaina) 0.36
Dokumentu skenēšana Neiesieti dokumenti 0.04
Dokumentu skenēšana Iesieti dokumenti 0.20
Dokumentu skenēšana Lielformāta dokumenti 0.35
Laminēšana A4 - 1 lapas puse 0.47
Laminēšana A5 - 1 lapas puse 0.38
Laminēšana A6 - 1 lapas puse 0.33
Dokumentu iesiešana ar spirāli 25-125 lpp. 0.89
Dokumentu iesiešana ar spirāli 126-270 lpp. 1.20
Termoiesiešana Mīkstie vāki (caurspīdīgi) 0.64
Datu ierakstīšana matricā 0.51
Faksa nosūtīšana Iekšzemes (Latvijas teritorija), A4 - 1 lapas puse 0.30
Faksa nosūtīšana Starptautiskais, A4 - 1 lapas puse 0.55
Nakts abonements - 1 iespieddarbs vai cits materiāls Iespieddarbu un citu materiālu ar statusu "tikai lasītavā" izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam. 0.14
Svētku un izejamo dienu abonements - 1 iespieddarbs vai cits materiāls Iespieddarbu un citu materiālu tikai lasītavā" izsniegšana ar statusu "uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās uz svētku un izejamām dienām. 0.28
3D printeris Iespēja izdrukāt prototipus, kā arī dažāda izmēra priekšmetus. 1 grams 0.40
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2004

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

60

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2834

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2188

Pārējie:

646

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

26325

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13812

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12513

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

75494

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12981

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 58001
Seriālizdevumi 9496
Audiovizuālie resursi 442
Kartogrāfiskie materiāli 40
Nošizdevumi 49
Pārējie dokumenti 7466
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 39824

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

811

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2745

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13736

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 14966 630 2514 13082
Seriālizdevumi 451 125 216 360
Audiovizuālie resursi 167 18 1 184
Kartogrāfiskie materiāli 8 1 7
Nošizdevumi 8 1 1 8
Pārējie dokumenti 70 37 12 95
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6084 330 315 6099

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

9

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 8
Pašu veidotās 1
Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

1

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas publiski internetā 1
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 415 420 835

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

59

Tematiskie pasākumi:

206