Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012524

Adrese:

Rīgas iela 24B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63960595 @ 63960595
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vecumnieku vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Vēvere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0413901290

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1130

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2999

Akreditācijas datums:

09.12.2014

Akreditācijas termiņš:

08.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1920./1921. māc. gadā skolā bija sešas klases. 4.jūnijā notika 6klašu pamatskolas pirmais izlaidums. Senās grāmatas ar skolas zīmogu un inventāra nr. tajā liecina, ka skolā bija izveidota bibliotēka. Savukārt, inventāra grāmata ar nr. 1 liecina par Vecumnieku nepilnās vidusskolas esamību 1948. gadā, kas apstiprināta ar skolas direktora H. Siliņa parakstu. Viņš panāca, ka 1945. gadā tika atvērta pirmā vidusskola laukos.

Darbība:

Skolas bibliotēku savu darbību turpina. Telpas ir mūsdienīgas, mājīgi iekārtotas, ir modernizēts aprīkojums. Šodienas apstākļiem telpas ir par šauru. Notiek lasīšanu ieinteresējoši pasākumi skolēniem. Ir pozitīva sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, bibliotēkas darba ikdiena vērsta, lai uzlabotu izglītojamo zināšanu kvalitāti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Mācību procesa nodrošināšana Mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu iegādāšanās, izsniegšana un saņemšana.
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4. Bibliotēkas veidotās datu bāzes Informācijas avotu meklēšana internetā. Metodisko materiālu apkopojums pa nozarēm. Datu bāzes veidošana un papildināšana mācību grāmatu uzskaitei.
5. Dators un internets Interneta pieslēgums, Datora izmantošana mācību procesam. Materiālu kopēšana un printēšana.
6. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana lasītājiem
7. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. materiālu, ZPD un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana bibliotēkā uz vietas.
8. Pasākumi un izstādes Literatūru, lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu organizēšana un izstāžu veidošana.
9. Bibliotēkas iepazīšana, ekskursijas Palīdzēt jaunajiem apmeklētājiem un lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumos un informatīvajā telpā.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

36400

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

406

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

347

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8548

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1044

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7504

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12863

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4331

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12837
Audiovizuālie resursi 26
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7310
Bērnu grāmatas 1164

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

338

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

16907

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 338 16907
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 307 524 11517
Bērnu grāmatas 12 1124

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1