Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012524

Adrese:

Rīgas iela 24B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63960595 @ 63960595
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Vecumnieku vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Vēvere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0413901290

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1130

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2999

Akreditācijas datums:

09.12.2014

Akreditācijas termiņš:

08.12.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Mācību procesa nodrošināšana Mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu izsniegšana un saņemšana. Projektu darba materiālu izpēte, atlase un izmantošana.
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4. Bibliotēkā veidotās datu bāzes Informācijas avotu meklēšana internetā. Metodisko materiālu apkopojums pa nozarēm. Datu bāzes veidošana mācību grāmatu uzskaitei
5. Dators un internets Interneta pieslēgums, datora izmantošana vajadzīgo materiālu meklēšanai. materiālu kopēšana un printēšana.
6. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko , bibliogrāfisko uzziņu sniegšana.
7. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. materiālu, ZPD un kalendārā gada preses materiālu izmantošana.
8. Pasākumi un izstādes Literatūru, lasīšanas veicinošu un popularizējošu pasākumu, kā arī izstāžu organizēšana.
9. Bibliotēkas iepazīšana, ekskursijas palīdzēt jaunajiem apmeklētājiem un lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumos un informatīvajā telpā.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

36400

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

395

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

353

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8453

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

956

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7497

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13846

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12355

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13498
Audiovizuālie resursi 329
Nepublicētie dokumenti 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 11060
Bērnu grāmatas 586

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14200

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 532 13971
Audiovizuālie resursi 136
Nepublicētie dokumenti 93
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 489 11734
Bērnu grāmatas 23 1112

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda