Vecumnieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000205

Adrese:

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63976615 28343103 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Boša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1435

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

195B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

1921. gads. Bibliotēka atrodas pašvaldības pakļautībā, pašvaldības ēkā - Tautas nama telpās, ieeja no parka puses. Šīs telpas atrodas Vecumnieku pagasta centrā; Rīgas - Skaistkalnes šosejas malā; Rīga - 45 km, Bauska - 33 km. Līdzās bibliotēkai ierīkota auto stāvvieta. Rīgas ielas malā atrodas norāde uz bibliotēkas atrašānās vietu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 15:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā sestdienā - 09:00 - 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datukrājumu u. c. izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4. Bezmaksas datu bāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga izmantošana.
5. Internets un citi pakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana.
6. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas WI-FI ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
7. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.
8. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datu bāzu izmantošanu
9. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
10. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotekām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un drukāšana:
1.1. Melnbalts A4 1 lappuse - 0,10 euro
1.2. Melnbalts A3 1 lappuse - 0,20 euro
1.3. Krāsaina A4 1 lappuse - 0,20 euro
1.4. Krāsaina A3 1 lappuse - 0,40 euro
2. Faksa nosūtīšanai 0,36 euro
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

652

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

194

Pārējie:

458

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7503

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6266

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1237

Virtuālais apmeklējums:

72

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16432

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2121

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11918
Seriālizdevumi 4514
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 2795

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 54

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1370

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1613

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

18324

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 516 827 15630
Seriālizdevumi 854 786 2689
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 92 75 2466

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2