Vecumnieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000205

Adrese:

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63976615 28343103 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Boša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1435

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

195B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

1921. gads. Bibliotēka atrodas pašvaldības pakļautībā, pašvaldības ēkā - Tautas nama telpās. ieeja no parka puses. Šīs telpas atrodas Vecumnieku pagasta centrā, ieeja no parks puses; Rīgas - Skaistkalnes šosejas malā; Rīga - 45 km, Bauska - 33 km.

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir stiprināt lasīšanas tradīcijas gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Nodrošināt lasītājus ar literatūru un nepieciešamo informāciju, sniedzot iespēju gūt jaunas zināšanas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 15:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā sestdienā - 09:00 - 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Lasītavas pakalpojumi Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Bezmaksas datu bāzes Internets un citi pakalpojumi Bezvadu internets Uzziņas Konsultēšana par elektronisko katalogu un datu bāzu izmantošanu Pasākumi un izstādes Starpbibliotēku abonaments -iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās; -uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datukrājumu u. c. izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā; -grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma; -informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga izmantošana; -datorpakalpojumu izmantošana; -iespēja pieslēgties bibliotēkas WI-FI ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru; -tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana; -bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana; -bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotekām starpbibliotēku abonementa (SBA) kā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana un drukāšana Melnbalts A4 1 lappuse Melnbalts A3 1 lappuse Krāsaina A4 1 lappuse Krāsaina A3 1 lappuse Faksa nosūtīšanai 0,10 euro 0,20 euro 0,20 euro 0,40 euro 0,36 euro
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1034

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

234

Pārējie:

800

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7074

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5070

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2004

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19891

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1428

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12466
Seriālizdevumi 7425
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2620

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1490

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1325

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18751

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 552 364 15929
Seriālizdevumi 936 950 2817
Audiovizuālie resursi 2 11 4
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 147 88 1825

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2