Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000207

Adrese:

"Beibeži 2", Beibeži, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63976907 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bauskas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Spira

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr. 90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1434

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

194B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Vecumnieku novada Beibežu bibliotēka dibināta 1970. gadā, kā Beibežu melioratīvās izmēģinājumu stacijas arodbiedrības bibliotēka, bet 1977. gadā bibliotēka tiek pievienota Bauskas rajona pašvaldību bibliotēkām, bibliotēka atrodas Beibežu centrā, pašvaldības telpās, vienā ēkā ar veikalu, 7 km. no Vecumnieku novada domes, 60 km. no Rīgas, 30 km. no Bauskas.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde un nodrošina visiem novada iedzīvotājiem brīvu, vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijas pieejai un izmantošanai, būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni63976907, e- pastu beibbibl@inbox.lv, autorizētie lietotāji var rezezervēt vai pasūtīt elektroniskajā kopkatalogā
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Beibežu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs Novadu virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzēs, http://katalogs.bauskasbiblioteka.lv/alise/
8 Multifunkcionālā iekārta Kopēšana, skenēšana
9 3td E-Grāmatu bibliotēkas pakalpojums E-grāmatu bibliotēkas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana un drukāšana - Melnbaltā A4 1 lappuse - EUR 0.12
2 Kopēšana un drukāšana - Krāsainā A4 1 lappuse - EUR 0.24
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

672

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

133

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1617

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1428

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

189

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5900

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

303

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2625
Seriālizdevumi 3275
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 333

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

691

Izslēgto dokumentu kopskaits:

754

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7064

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 211 202 5510
Seriālizdevumi 480 551 1554
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 6 813

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2