Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000207

Adrese:

Beibeži 2, Beibeži, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63976907 @
Bibliotēkā 63976907 @
Novada domē 63976100 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Vecumnieku novada Dome
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas mājas lapā
Elektroniskais katalogs Bauskas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Spira

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1434

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

194A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Vecumnieku novada Beibežu bibliotēka dibināta 1970. gadā, kā Beibežu melioratīvās izmēģinājumu stacijas arodbiedrības bibliotēka, bet 1977. gadā bibliotēka tiek pievienota Bauskas rajona pašvaldību bibliotēkām, bibliotēka atrodas Beibežu centrā, pašvaldības telpās, vienā ēkā ar veikalu, 7 km. no Vecumnieku novada domes, 60 km. no Rīgas, 30 km. no Bauskas.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde un nodrošina visiem novada iedzīvotājiem brīvu, vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijas pieejai un izmantošanai, būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni63976907, e- pastu beibbibl@inbox.lv, autorizētie lietotāji var rezezervēt vai pasūtīt elektroniskajā kopkatalogā
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Beibežu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Bauskas, Iecavas,Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs Novadu virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzēs, http://katalogs.bauskasbiblioteka.lv/alise/
Multifunkcionālā iekārta Kopēšana, skenēšana
3td E-Grāmatu bibliotēkas pakalpojums E-grāmatu bibliotēkas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un drukāšana Kopēšan un drukāšana Melnbaltā A4 1 lappuse Krāsainā A4 1 lappuse EUR 0.12 EUR 0.24
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

672

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

133

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2393

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2050

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

343

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7003

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

352

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2595
Seriālizdevumi 4075
Elektroniskie resursi 333
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 302

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 89
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

728

Izslēgto dokumentu kopskaits:

641

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6977

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 176 143 5332
Seriālizdevumi 551 491 1644
Audiovizuālie resursi 1 2 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 14 448

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2