Vecsvirlaukas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000329

Adrese:

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28371756 @
Pagasta padomē 63085851 29258023 @ 63085851
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Demčuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009118031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1372

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

125, 125A,125B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads 1947. 2005. gada vasarā bibliotēka pārcēlusies uz jaunām, mūsdienīgi aprīkotām telpām.

Darbība:

Vecsvirlaukas bibliotēka viena no trim Jaunsvirlaukas pagasta bibliotēkām. Vecsvirlauka ir apdzīvota vieta, kura atrodas 5 km attālumā no pagasta centra. Bibliotēkas lasītāju lielākais vairums ir no Vecsvirlaukas. Bibliotēkas mikrorajonā nav ne skolas, ne bērnudārza.Iedzīvotāji nodarbojas ar lopkopību. Bibliotēka šajā mikrorajonā ir vienīgais kultūras un informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pirmdiena , svētdiena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Apmācības un konsultācijas Datori un internets Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Starpbibliotēku abonements Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika , news.lv Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28371756, e-pastu inese.demcuka@jelgavasnovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā www.jelgava.biblioteka.lv. Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu. Elektroniskais kopkatalogs un novadpētniecības datubāze Iespieddarbus, kuri nav Vecsvirlaukas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un drukāšana melnbaltā izdruka vai kopēšana A4 formātā EUR 0.07
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1926

Teritorijas kopējā platība (m2):

200

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1128

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

833

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

295

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

54

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1024
Seriālizdevumi 1476
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 89

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

509

Izslēgto dokumentu kopskaits:

670

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4120

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 131 422 3345
Seriālizdevumi 378 248 773
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 6 300

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1