Vecsvirlaukas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000329

Adrese:

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28371756 @
Pagasta pārvaldē 63085851 29258023 @ 63085851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Jelgavas novadu bibliotēkas konts
Sociālie tīkli Vecsvirlaukas bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Demčuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1372

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

125, 125A,125B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka atrodas Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā Vecsvirlaukā.. 2005. gada vasarā bibliotēka pārcēlusies uz jaunām, mūsdienīgi aprīkotām telpām.

Darbība:

Vecsvirlaukas bibliotēka viena no trim Jaunsvirlaukas pagasta bibliotēkām. Vecsvirlauka ir apdzīvota vieta, kura atrodas 5 km attālumā no pagasta centra. Bibliotēkas lasītāju lielākais vairums ir no Vecsvirlaukas. Bibliotēkas mikrorajonā nav ne skolas, ne bērnudārza. Bibliotēka šajā mikrorajonā ir vienīgais kultūras un informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Papildu informācija:

Piektdiena - metodiskā diena Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika , News.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28371756, e-pastu inese.demcuka@jelgavasnovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā www.jelgavasbiblioteka.lv
5. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu. Elektroniskais kopkatalogs un novadpētniecības datubāze
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecsvirlaukas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbaltā izdruka vai kopēšana A4 formātā EUR 0.08
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasnovads.lv
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Fizisko personu īpašums 1926
Teritorijas kopējā platība (m2):

200

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

242

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6239

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2011
Pieaugušie 1628
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 383
Virtuālais apmeklējums 4228
Digitālie pakalpojumi 4135
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 4135
Datubāzu apmeklējums 93
Abonētās 93

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4096

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

260

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4006
Grāmatas 2695
Seriālizdevumi 1310
Nošizdevumi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 90
Datubāzes (skaits) 90
Abonētās 90
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5
Bērnu un jauniešu grāmatas 523
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

514

Izslēgto dokumentu kopskaits:

323

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3991

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 512 323 3986
Grāmatas 140 108 3313
Seriālizdevumi 372 215 668
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 5
Audio grāmatas un seriālizdevumi 3
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 0 16
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 19 364

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1