Vecsvirlaukas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000329

Adrese:

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28371756 @
Pagasta pārvaldē 63085851 29258023 @ 63085851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Jelgavas novadu bibliotēkas konts
Sociālie tīkli Vecsvirlaukas bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Demčuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1372

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

125, 125A,125B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka atrodas Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā Vecsvirlaukā.. 2005. gada vasarā bibliotēka pārcēlusies uz jaunām, mūsdienīgi aprīkotām telpām.

Darbība:

Vecsvirlaukas bibliotēka viena no trim Jaunsvirlaukas pagasta bibliotēkām. Vecsvirlauka ir apdzīvota vieta, kura atrodas 5 km attālumā no pagasta centra. Bibliotēkas lasītāju lielākais vairums ir no Vecsvirlaukas. Bibliotēkas mikrorajonā nav ne skolas, ne bērnudārza. Bibliotēka šajā mikrorajonā ir vienīgais kultūras un informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Papildu informācija:

Piektdiena - metodiskā diena Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika , News.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28371756, e-pastu inese.demcuka@jelgavasnovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā www.jelgavasbiblioteka.lv
5. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu. Elektroniskais kopkatalogs un novadpētniecības datubāze
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecsvirlaukas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbaltā izdruka vai kopēšana A4 formātā EUR 0.08
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasnovads.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

200

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

242

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

176

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1665

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1312

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

353

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3262

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

260

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2099
Seriālizdevumi 1163
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 451

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

492

Izslēgto dokumentu kopskaits:

375

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3800

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 145 3281
Seriālizdevumi 338 230 511
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Elektroniskais krājums (summa) 3
Audio grāmatas 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 11
Bērnu un jauniešu grāmatas 40 1 365

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1