Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012535

Adrese:

Vecsaules pamatskola, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63946456 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarma Kukute/Lilija Bula

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0412901302

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1129

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2894

Akreditācijas datums:

06.05.2014

Akreditācijas termiņš:

05.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība. Tā ir skolas izglītošanās un informācijas centrs, kas nodrošina mācību literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un dokumentus, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, uzziņas skolēniem un pedagogiem, kā arī palīdz attīstīt informācijpratību. Skolas bibliotēkas funkcijas: informācija, izglītība, kultūra, izklaide, sociālā vide. Skolas bibliotēka ir skolas mācību centrs, kas koordinē un pieeju informācijai, informācijas avotiem, pakalpojumiem un programmām, un, kas integrē informācijpratību un pieeju informācijai skolotāja vadībā, kā arī audzina cilvēkus , kas patstāvīgi mācās un efektīvi izmanto informāciju un idejas. Skolas bibliotēkas prioritāte – izglītības funkcija. Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:30
Piektdiena 8:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1853

Teritorijas kopējā platība (m2):

2499,77

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

211

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

166

Pārējie:

45

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1437

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

180

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1257

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2028

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1494

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2028
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1494
Bērnu grāmatas 534

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

642

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1724

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14466

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 639 1724 14208
Audiovizuālie resursi 213
Pārējie dokumenti 3 36
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 566 1594 4698
Bērnu grāmatas 49 130 3825

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2