Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012535

Adrese:

Vecsaules pamatskola, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63946456 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarma Kukute

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0412901302

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1129

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID4006

Akreditācijas datums:

30.11.2026

Akreditācijas termiņš:

30.11.2032

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība. Tā ir skolas izglītošanās un informācijas centrs, kas nodrošina mācību literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un dokumentus, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, uzziņas skolēniem un pedagogiem, kā arī palīdz attīstīt informācijpratību. Skolas bibliotēkas funkcijas: informācija, izglītība, kultūra, izklaide, sociālā vide. Skolas bibliotēka ir skolas mācību centrs, kas koordinē un pieeju informācijai, informācijas avotiem, pakalpojumiem un programmām, un, kas integrē informācijpratību un pieeju informācijai skolotāja vadībā, kā arī audzina cilvēkus , kas patstāvīgi mācās un efektīvi izmanto informāciju un idejas. Skolas bibliotēkas prioritāte – izglītības funkcija. Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:30
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

184

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4380

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2700

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1680

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1344

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1029

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1344
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1120
Bērnu grāmatas 224

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

919

Izslēgto dokumentu kopskaits:

360

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

14982

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 919 360 14719
Audiovizuālie resursi 218
Pārējie dokumenti 36
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 892 360 5083
Bērnu grāmatas 27 3951

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1