Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012580

Adrese:

Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64161448 @ 64161448
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Vecpiebalgas vidusskola
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Cimdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.09.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2651

Akreditācijas datums:

12.03.2010

Akreditācijas termiņš:

09.05.2019

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 15:00
Otrdiena 09:00 12:00
Ceturtdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Brīvpieejas grāmatu krājums
2. Grāmatu, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, periodikas izsniegšana uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai
3. Interneta izmantošana
4. Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Pārējie:

26

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

666

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

64

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

602

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1925

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1518

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1804
Seriālizdevumi 100
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 10
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1350
Bērnu grāmatas 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1982

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4842

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8756

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 390 4838 7163
Seriālizdevumi 1592 1592
Audiovizuālie resursi 4 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 363 3765 2611

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1