Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012580

Adrese:

Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64161448
Bibliotēkā 26494263 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vecpiebalgas vidusskola
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Cimdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.09.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3759

Akreditācijas datums:

09.05.2019

Akreditācijas termiņš:

08.05.2025

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 14:00
Trešdiena 11:00 14:00
Ceturtdiena 8:00 11:00
Piektdiena 8:00 11:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Brīvpieejas grāmatu krājums
2 Grāmatu, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, periodikas izsniegšana uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai
3 Interneta izmantošana
4 Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Vecpiebalgas vidusskola
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vecpiebalgas vidusskola Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

95

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

296

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

230

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

35548

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1856
Pieaugušie 317
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1539
Virtuālais apmeklējums 33692
Digitālie pakalpojumi 32647
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 32647
Datubāzu apmeklējums 1045
Abonētās 1045

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5925

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2001

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2606
Grāmatas 2591
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3319
Datubāzes (skaits) 3319
Abonētās 3319
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2063
Bērnu un jauniešu grāmatas 231
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

268

Izslēgto dokumentu kopskaits:

246

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7963

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 268 246 7960
Grāmatas 263 246 7894
Audiovizuālie resursi 2 11
Kartogrāfiskie materiāli 1 26
Nošizdevumi 1 8
Attēlizdevumi 1 13
Pārējās krājuma vienības 8
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 158 246 3796
Bērnu un jauniešu grāmatas 71 276

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1