Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012580

Adrese:

Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 37164614
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne https://vecpiebalgasvsk.lv/
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Cimdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.09.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3759

Akreditācijas datums:

09.05.2019

Akreditācijas termiņš:

08.05.2025

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 11:00
Otrdiena 09:30 11:30
Trešdiena 15:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 13:00
Piektdiena 09:30 11:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Brīvpieejas grāmatu krājums
2 Grāmatu, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, periodikas izsniegšana uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai
3 Interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vecpiebalgas vidusskola Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

95

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

298

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1958

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

453

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1505

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3037

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1880

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2977
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 22
Nošizdevumi 8
Attēlizdevumi 11
Pārējie dokumenti 8
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2394
Bērnu un jauniešu grāmatas 77

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

422

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7938

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 422 7875
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 25
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 12
Pārējie dokumenti 8
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 298 3882
Bērnu un jauniešu grāmatas 62 199

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1