Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012580

Adrese:

Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64161448 @ 64161448
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vecpiebalgas vidusskola
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Cimdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.09.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3759

Akreditācijas datums:

09.05.2019

Akreditācijas termiņš:

08.05.2025

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 15:00
Otrdiena 09:00 12:00
Ceturtdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīvpieejas grāmatu krājums
2. Grāmatu, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, periodikas izsniegšana uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai
3. Interneta izmantošana
4. Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

95

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

318

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

230

Pārējie:

88

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1915

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1160

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

755

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3058

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2279

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3021
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 10
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2741
Bērnu grāmatas 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

629

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1739

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7646

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 570 147 7586
Seriālizdevumi 1592
Audiovizuālie resursi 2 3
Kartogrāfiskie materiāli 26 26
Nošizdevumi 7 7
Attēlizdevumi 11 11
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 578 1 3188

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1