Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012790

Adrese:

"Vārmes pamatskola", Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333

Darbojās 2023.gadā:

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 16:00
Otrdiena Brīvs
Trešdiena Brīvs
Ceturtdiena 15:00 15:30
Piektdiena 14:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei - Letonika
2. Grāmatas Mācību grāmatu izsniegšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vārmes muiža Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas nov., LV-3333 Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

101

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

252

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 252
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 252

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

953

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

953

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 953
Grāmatas 950
Pārējās krājuma vienības 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

220

Izslēgto dokumentu kopskaits:

23

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3312

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 220 23 3312
Grāmatas 220 23 3312
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2361
Bērnu un jauniešu grāmatas 238

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2