Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012790

Adrese:

Vārmes pamatskola, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333

Darbojās 2020.gadā:

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1926

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:30 15:30
Otrdiena 14:30 15:30
Trešdiena Brīvs
Ceturtdiena 14:30 15:30
Piektdiena 13:30 13:50

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Vārmes pamatskola
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vārmes muiža Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas nov., LV-3333 Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

119

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

486

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

53

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

433

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1532

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1494

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1530
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

118

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

2812

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 118 4 2812
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 90 2 1885
Bērnu grāmatas 5 1 170

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2