Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012790

Adrese:

"Vārmes pamatskola", Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333

Darbojās 2021.gadā:

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1926

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 16:00
Otrdiena Brīvs
Trešdiena Brīvs
Ceturtdiena 15:00 15:30
Piektdiena 14:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei - Letonika
2. Grāmatas Mācību grāmatu izsniegšana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vārmes muiža Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas nov., LV-3333 Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

437

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

320

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

927

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

914

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 921
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

123

Izslēgto dokumentu kopskaits:

63

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2997

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 123 63 2997
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 114 60 2030
Bērnu un jauniešu grāmatas 0 0 170

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2