Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012943

Adrese:

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29295225
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.varkavasskola.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alda Upeniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1813900377

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1056

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3075

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Akreditācijas termiņš:

09.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēka ir Vārkavas pamatskolas struktūrvienība, kura veic skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām un organizē darbu atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām, tādejādi iekļaujoties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana; 3. sadarbības veicināšana ar citām novada bibliotēkām un iestādēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 16:00
Otrdiena 13:00 16:00
Trešdiena 13:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00
Piektdiena 13:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas, metodiskā literatūra skolotājiem, uzziņu literatūra, nozaru literatūra, daiļliteratūra un literatūra bērniem, SBA.
2. Datoru izmantošana Printēšana, skenēšana, kopēšana.
3. Internets Izmantot internetā pieejamos resursus mācībām. Izmantot LNB , Preiļu GB elektronisko kopkatalogu.
4. Uzziņas Dažāda veida konsultācijas.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2065

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2065
Pieaugušie 353
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1712

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3064

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1737

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3064
Grāmatas 2691
Seriālizdevumi 345
Audiovizuālie resursi 28
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 622
Bērnu un jauniešu grāmatas 854
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 93
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

354

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7826

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 354 7817
Grāmatas 246 7334
Seriālizdevumi 108 424
Audiovizuālie resursi 55
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 9
Citi digitāli resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 246 778
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 2136

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1