Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012943

Adrese:

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335

Darbojās 2022.gadā:

Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vārkavas vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alda Upeniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1813900377

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1056

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3075

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Akreditācijas termiņš:

09.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēka ir Vārkavas vidusskolas struktūrvienība, kura veic skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām un organizē darbu atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām, tādejādi iekļaujoties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddaarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana; 3. sadarbības veicināšana ar citām novada bibliotēkām un iestādēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Piektdiena 14:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas, metodiskā literatūra skolotājiem, uzziņu literatūra, nozaru literatūra, daiļliteratūra un literatūra bērniem, SBA.
2. Datoru izmantošana Printēšana, skenēšana, kopēšana.
3. Internets Izmantot internetā pieejamos resursus mācībām. Izmantot LNB , Preiļu GB elektronisko kopkatalogu.
4. Uzziņas Dažāda veida konsultācijas.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

168

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

108

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2711

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

466

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2245

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4595

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2427

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4289
Seriālizdevumi 235
Audiovizuālie resursi 60
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 10
Citi elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 519
Bērnu un jauniešu grāmatas 1876

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 236
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 192
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 44

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

281

Izslēgto dokumentu kopskaits:

271

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7580

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 271 7196
Seriālizdevumi 85 316
Audiovizuālie resursi 55
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 151 271 611
Bērnu un jauniešu grāmatas 3 547

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1