Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012888

Adrese:

Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64807086 26725989 @ 64807086
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Varakļānu vidusskola
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Zaburdajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054750

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1348

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3945

Akreditācijas datums:

03.04.2020

Akreditācijas termiņš:

02.04.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1960. g. Varakļānu vidusskola sāka darboties pašreizējā ēkā. To var uzskatīt arī par bibliotēkas dibināšanas gadu. Pēc inventāra grāmatām var secināt, ka krājuma pamatā ir bijušas Teicejas bibliotēkas, Varakļānu 7. gadīgās skolas grāmatas un absolventu dāvinājumi.

Darbība:

- Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, apstrāde, uzskaite un uzglabāšana. - Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. - Audzināt skolēnos apziņu par informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas sabiedrībā, veidot pilsonisko apziņu. - Attīstīt skolēnu informācijprasmes, patstāvīgas mācīšanās iemaņas, prasmi kritiski vērtēt iegūto informāciju. - Piedalīties skolas galveno uzdevumu realizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Iespēja izmantot datoru, internetu un izprintēt dokumentus.
2. Periodiskie izdevumi Iespēja lasīt abonētos preses izdevumus bibliotēkā.
3. Skenēšana Iespēja noskenēt fotogrāfiju, dokumentu.
4. Uzziņas, konsultācijas Sniedz uzziņas, izmantojot bibliotēkas resursus un interneta iespējas. Konsultē bibliogrāfijā un informācijas meklēšanā.
5. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Bibliotekārās stundas.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

320

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

260

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3053

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2304
Pieaugušie 312
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1992
Virtuālais apmeklējums 749
Datubāzu apmeklējums 749
Abonētās 749

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9617

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2496

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3559
Grāmatas 3507
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 15
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6058
Datubāzes (skaits) 6058
Abonētās 6058
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1771
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

239

Izslēgto dokumentu kopskaits:

889

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

10719

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 237 878 10709
Grāmatas 237 874 10640
Audiovizuālie resursi 43
Kartogrāfiskie materiāli 20
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 4 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 11 10
Citi digitāli resursi 1 11 9
Datubāzes (skaits) 1 1
Abonētās 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 184 180 3537

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1