Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012888

Adrese:

Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64807086 26725989 @ 64807086
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Zaburdajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054750

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1348

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3945

Akreditācijas datums:

03.04.2020

Akreditācijas termiņš:

02.04.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1960. g. Varakļānu vidusskola sāka darboties pašreizējā ēkā. To var uzskatīt arī par bibliotēkas dibināšanas gadu. Pēc inventāra grāmatām var secināt, ka krājuma pamatā ir bijušas Teicejas bibliotēkas, Varakļānu 7. gadīgās skolas grāmatas un absolventu dāvinājumi.

Darbība:

- Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, apstrāde, uzskaite un uzglabāšana. - Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. - Audzināt skolēnos apziņu par informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas sabiedrībā, veidot pilsonisko apziņu. - Attīstīt skolēnu informācijprasmes, patstāvīgas mācīšanās iemaņas, prasmi kritiski vērtēt iegūto informāciju. - Piedalīties skolas galveno uzdevumu realizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Iespēja izmantot datoru, internetu un izprintēt dokumentus.
2. Periodiskie izdevumi Iespēja lasīt abonētos preses izdevumus bibliotēkā.
3. Skenēšana Iespēja noskenēt fotogrāfiju, dokumentu.
4. Uzziņas, konsultācijas Sniedz uzziņas, izmantojot bibliotēkas resursus un interneta iespējas. Konsultē bibliogrāfijā un informācijas meklēšanā.
5. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Bibliotekārās stundas.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

293

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

240

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1889

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

371

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1518

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3521

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2533

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3470
Audiovizuālie resursi 21
Kartogrāfiskie materiāli 15
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 13
Citi elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1821
Bērnu grāmatas 35

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 54
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

285

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

12764

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 271 12654
Audiovizuālie resursi 2 56
Kartogrāfiskie materiāli 10 20
Pārējie dokumenti 1 6
Elektroniskais krājums (summa) 1 28
Citi elektroniskie resursi 1 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 182 3998

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1