Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012888

Adrese:

Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64807086 26725989 @ 64807086
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Zaburdajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054750

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1348

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2830

Akreditācijas datums:

17.02.2014

Akreditācijas termiņš:

18.02.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1960. g. Varakļānu vidusskola sāka darboties pašreizējā ēkā. To var uzskatīt arī par bibliotēkas dibināšanas gadu. Pēc inventāra grāmatām var secināt, ka krājuma pamatā ir bijušas Teicejas bibliotēkas, Varakļānu 7. gadīgās skolas grāmatas un absolventu dāvinājumi.

Darbība:

- Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, apstrāde, uzskaite un uzglabāšana. - Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. - Audzināt skolēnos apziņu par informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas sabiedrībā, veidot pilsonisko apziņu. - Attīstīt skolēnu informācijprasmes, patstāvīgas mācīšanās iemaņas, prasmi kritiski vērtēt iegūto informāciju. - piedalīties skolas galveno uzdevumu realizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 12:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 12:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Iespēja izmantot, datoru, internetu un izprintēt dokumentus.
2. Periodiskie izdevumi Iespēja lasīt abonētos preses izdevumus bibliotēkā.
3. Skenēšana Iespēja noskenēt fotogrāfiju, dokumentu.
4. Uzziņas, konsultācijas Sniedz uzziņas, izmantojot bibliotēkas resursus un interneta iespējas. Konsultē bibliogrāfijā un informācijas meklēšanā.
5. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Bibliotekārās stundas.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

304

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

276

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2947

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

438

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2509

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4183

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2996

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4137
Audiovizuālie resursi 31
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2299

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

280

Izslēgto dokumentu kopskaits:

438

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12909

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 280 438 12840
Audiovizuālie resursi 69
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 177 438 6378

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1