Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000583

Adrese:

Stirnienes muiža, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27790016 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Sēbriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009127547

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1324

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

162B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Stirnienes pusē pirmās ziņas par bibliotēku ir rodamas 1948.gadā. Redzams, ka šajā gadā Vutnānu sādžā pirmo reizi atvērta bibliotēka ar 418 grāmatām. Ar 2004.gada janvāri Stirnienes bibliotēkai tiek pievienota Varakļānu lauku bibliotēka, kura savu darbību uzsākusi 1955.gadā ar 241 grāmatu no Varakļānu izpildu komitejas līdzekļiem. No arhīva izziņas redzams, ka Varakļānu pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, bet par periodu no 1923.-1955.gadam ziņu nav un nav zināms, kas ar to noticis. No 2011.gada aprīļa Stirnienes bibliotēka kopā ar izsniegšanas punkta fondu tiek pārvietota uz jaunām, plašākām telpām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:00
Otrdiena 10:00 14:00
Trešdiena 10:00 14:00
Ceturtdiena 10:00 14:00
Piektdiena 13:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu krājuma izmantošana Grāmatu un preses bezmaksas izmantošana uz vietas bibliotēkā un izsniegšana uz mājām. Termiņu pagarināšana, rezervēšana e-pastā, pa tālruni, elektroniskajā katalogā.
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Datubāzes Piekļuve datubāzēm internetā - www.letonika.lv,; www.news.lv,; www.filmas.lv
4. Elektroniskais kopkatalogs Elektroniskā kataloga izmantošana
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisko, faktogrāfisko un dažādu uzziņu sniegšana
7. Izstādes, pasākumi Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka no datora A4 Melnbalta izdruka - 1 lpp. - 0.08 +PVN
2. Izdruka no datora A4 Krāsains attēls - 1 lpp. - 0.20 +PVN
3. Kopijas no bibliotēkas krājuma A4 Melnbalts teksts - 1 lpp. - 0.08
4. Kopijas no apmeklētāja dokumentiem A4 Melnbalts teksts - 1 lpp. - 0.08 +PVN
5. Melnbaltas kopijas izgatavošana A3 teksts - 1 lpp. - 0.14 +PVN
6. Krāsu kopijas izgatavošana A3 teksts - 1 lpp. - 0.36 +PVN
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

230

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10