Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000583

Adrese:

Stirnienes muiža, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27790016 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas novada bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Sēbriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009127547

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1324

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1624

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Stirnienes pusē pirmās ziņas par bibliotēku ir rodamas 1948.gadā. Redzams, ka šajā gadā Vutnānu sādžā pirmo reizi atvērta bibliotēka ar 418 grāmatām. Ar 2004.gada janvāri Stirnienes bibliotēkai tiek pievienota Varakļānu lauku bibliotēka, kura savu darbību uzsākusi 1955.gadā ar 241 grāmatu no Varakļānu izpildu komitejas līdzekļiem. No arhīva izziņas redzams, ka Varakļānu pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, bet par periodu no 1923.-1955.gadam ziņu nav un nav zināms, kas ar to noticis. No 2011.gada aprīļa Stirnienes bibliotēka kopā ar izsniegšanas punkta fondu tiek pārvietota uz jaunām, plašākām telpām.

Darbība:

Bibliotēkas darbības veids - bibliotēkas pakalpojumu organizēšana un lasītāju apkalpošana. Darbības virzieni - saglabāt esošās kultūras vērtības, nodrošināt visiem apmeklētājiem brīvu literatūras un plašas informācijas saņemšanu, sniedzot maksas un bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:00
Otrdiena 10:00 14:00
Trešdiena 10:00 14:00
Ceturtdiena 10:00 14:00
Piektdiena 13:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu fonda izmantošana Grāmatu un preses bezmaksas izmantošana uz vietas bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - www.letonika.lv, www.news.lv,
4. Elektroniskais kopkatalogs Elektroniskā kataloga izmantošana
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisko, faktogrāfisko un dažādu uzziņu sniegšana
7. www.filmas.lv Bezmaksas pieeja Latvijas labāko filmu portālam
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka no datora A4 formāta melnbalta izdruka - 1lpp. 0.08 + PVN
2. Izdruka no datora A4 formāta krāsains attēls - 1lpp. 0.20 + PVN
3. Kopijas no bibliotēkas krājuma A4 formāta melnbalts teksts - 1lpp. 0.08
4. Kopijas no apmeklētāja dokumentiem A4 formāta melnbalts teksts - 1lpp. 0.08 + PVN
5. Melnbaltas kopijas izgatavošana A3 formāta teksts - 1lpp. 0.14 + PVN
6. Krāsu kopijas izgatavošana A3 formāta teksts - 1lpp. 0.36 + PVN
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1866

Teritorijas kopējā platība (m2):

230

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

88

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1421

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1380

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3295

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

53

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1371
Seriālizdevumi 1924
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 53

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 126
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 78

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

444

Izslēgto dokumentu kopskaits:

494

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11546

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 158 157 10166
Seriālizdevumi 286 337 1373
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 399

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1