Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000638

Adrese:

"Vanagu skola", Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28450919 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli draugiem.lv
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Janīna Praņevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067952

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0048

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

364B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Vanagu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kur katram bibliotēkas lietotājam ir iespēja gūt vajadzīgo informāciju, paplašināt savu redzesloku. Bibliotēkas uzdevums ir sniegt aktuālu, mūsdienīgu un precīzu informāciju, piedāvāt grāmatu krājumu, novadpētniecības materiālus un periodiskos izdevumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka -News.
2 Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana.
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana.
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vanagu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7 Printēšana, skenēšana, kopēšana. Dažāda veida materiālu printēšana, skenēšana, kopēšana.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

79

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

716

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

678

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1735

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

57

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1339
Seriālizdevumi 396
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 81

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

355

Izslēgto dokumentu kopskaits:

231

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4417

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 116 3633
Seriālizdevumi 239 231 776
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 1

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1