Valsts robežsardzes koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013400

Adrese:

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64603698 28344904 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Valsts robežsardes koledžas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Kijaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000014387

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1696

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18B

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2002

Sākums:

Valsts robežsardzes koledža ir valsts dibināta Valsts robežsardzes pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledžas Bibliotēkas nodaļa ir patstāvīga koledžas struktūrvienība. Tai nav juridiskās personas statusa, tāpēc tās juridiskos jautājumus, saimniecisko darbību, kā arī finansējumu regulē koledža. Bibliotēka dibināta 2002.gada 6.jūlijā, vienlaicīgi ar Valsts robežsardzes koledžu.

Darbība:

Bibliotēka ir Valsts robežsardzes koledža kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, līdz ar to bibliotēkas krājumi tiek komplektēti atbilstoši Valsts robežsardzes koledžu studiju virzieniem. Bibliotēkas darbības misija dot savu ieguldījumu Valsts robežsardzes koledžas stratēģijas un mērķu īstenošanā, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu koledžas personālam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas ar datoru, internetu, elektronisko katalogu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana /datorizdruka (melnbalta) A4 formāts lapaspuse - EUR 0,03(no abām pusēm)
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana /datorizdruka (melnbalta) A3 formāts lapaspuse - EUR 0,06 (no abām pusēm)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2004

Teritorijas kopējā platība (m2):

2495,3

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

207,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

416

Pārējie:

416

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11832

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11832

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28019

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18134
Seriālizdevumi 6974
Audiovizuālie resursi 88
Kartogrāfiskie materiāli 359
Attēlizdevumi 22
Nepublicētie dokumenti 2073
Pārējie dokumenti 13
Elektroniskie resursi 345
Sīkiespieddarbi 11

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1073

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1106

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9425

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 327 54 7715
Seriālizdevumi 516 693 732
Audiovizuālie resursi 2 10
Kartogrāfiskie materiāli 2 30
Attēlizdevumi 2 3
Nepublicētie dokumenti 186 326 500
Pārējie dokumenti 9 1 16
Elektroniskie resursi 14 32 392
Sīkiespieddarbi 15 27

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda