Valsts policijas koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013399

Adrese:

Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67219688 25986384 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Valsts policijas koledža
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingūna Stranga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1902

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.10.2006

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

260A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Valsts pirmssvētku dienās darba laiks līdz 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu un citu informācijas resursu saņemšana izmantošanai ārpus bibliotēkas. Atsevišķu izdevumu iepazīšana lasītavā
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmatošana. Ofisa programmu, brīvpieejas datubāzu, bibliotēku elektronisko katalogu lietošana
3. Elektroniskais katalogs Informācijas meklēšana bibliotēku informācijas sistēmā. Attālināta izdevumu lietošanas termiņa pagarināšana, izdevumu rezervēšana autorizētajā bibliotēku sistēmā "Mana bibliotēka"
4. Apmācības un konsultācijas Informācija par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēkas struktūru, resursiem un pakalpojumiem. Konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām bibliotēku elektroniskajos katalogos un brīvpieejas datubāzēs
5. Starpbibliotēku abonements Pieprasīto iespieddarbu pasūtīšana no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.08 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Likumi.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

688

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

760

Pārējie:

760

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14777

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

14777

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6506

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6506

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

665

Izslēgto dokumentu kopskaits:

8912

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

66824

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 75071 665 8912 66824

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 25
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 22
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

29