Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013551

Adrese:

Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29009990 @
Bibliotēkā 25440465 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Valmieras tehnikums
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vietne Informācija par bibliotēku
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šica/Vineta Melngārša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009612809

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2050

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.07.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Skolas bibliotēkas galvenie darbības virzieni ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana, kā arī izglītojamo un skolotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Skolas bibliotēka apkalpo personas, kuras ir reģistrētas kā lasītāji. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, viena lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkotas (iespēja lietot elektroniskos katalogus, datoru, datorprogrammas, printeri, internetu, multifunkcionālo iekārtu).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Daiļliteratūras izsniegšana Palīdzība daiļliteratūras izvēlē atbilstoši lasītāja interesēm
2. Mācību literatūras izsniegšana Mācību literatūru skolas audzēkņi var saņemt uz vienu mācību gadu vai uz īsāku laika periodu
3. Interneta lietošana Internetu drīkst izmantot gan mācībām, gan brīvajam laikam un izklaidei
4. Periodikas lasīšana uz vietas vai izsniegšana uz mājām Periodiku var lasīt uz vietas vai ņemt līdzi atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem
5. Grāmatu vai citu materiālu iesiešana ar spirāli, skenēšana, nosūtīšana uz e-pastu, kopēšana, melnbaltas, krāsainas izdrukas Ja nepieciešams, var ieskenēt dokumentus, grāmatas fragmentus atbilstoši autortiesību likumam
6. Elektroniskais kopkatalogs, tā mobilā versija Elektroniska grāmatu izsniegšana, iespēja meklēt literatūru attālināti, izmantojot elektronisko katalogu vai tā mobilo versiju
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā, elektroniskā kataloga lietošanā, datortehnikas lietošanā. Bibliotekāre sniedz jebkāda veida konsultācijas saistībā ar bibliotēkām vai informacionāliem procesiem
8. Letonikas abonements Visiem skolas izglītojamajiem un pedagogiem pieejama Letonika ar lasītavu, kuru var izmantot attālināti.
9. Soma.lv Vietne soma.lv pieejama Valmieras tehnikums pedagogiem
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Valmieras tehnikums Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads LV-4201 Valsts īpašums 1964., renovācija 2016.gadā

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

679

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

492

Pārējie:

187

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4811

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2637
Pieaugušie 1088
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1549
Virtuālais apmeklējums 2174
Digitālie pakalpojumi 622
Bibliotēkas tīmekļa vietne 16
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 606
Datubāzu apmeklējums 1552
Abonētās 1552

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7003

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

400

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2047
Grāmatas 1810
Seriālizdevumi 234
Audiovizuālie resursi 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4956
Datubāzes (skaits) 4956
Abonētās 4956
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 415
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

124

Izslēgto dokumentu kopskaits:

59

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

20599

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 124 59 20583
Grāmatas 94 58 19862
Seriālizdevumi 30 592
Audiovizuālie resursi 1 54
Kartogrāfiskie materiāli 66
Nošizdevumi 7
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 16
Citi digitāli resursi 15
Datubāzes (skaits) 1
Abonētās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15 52 9272

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1