Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013551

Adrese:

Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64232155 @ 64232156
Bibliotēkā 25440465 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Valmieras tehnikums
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vietne Informācija par bibliotēku
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Melngārša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2534003066

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2050

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.07.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Skola Vadu iela 3 dibināta 1964. gadā. Skola Ausekļa ielā 25B dibināta 1959. gadā. Abas skolas reorganizētas 2011. gadā, izveidojot jaunu - Valmieras Profesionālo vidusskolu. Ar 2014. gada MK rīkojumu Nr.681 25.11.2014. Valmieras Profesionālajai vidusskolai piešķirts kompetences centra statuss un nosaukums ir Valmieras tehnikums. Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība dibināta 1923. gada 18. jūnijā, kā Valsts Rankas divgadīgā mājturības skola. Dibināšanas nolūks- veicināt un celt lauku kultūru. Sākotnēji skola atradās Rankas pilī. Uz jaunajām ēkām skola pārcēlās 1974.gadā, kur atrodas joprojām. Pa šiem gadiem skolas nosaukums mainīts neskaitāmas reizes. Pēdējās izmaiņas - 2012. gada vasarā - Rankas profesionālā vidusskola. 2015. gada 1. septembrī - Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība. Ar 2019.gada 1.septembri Rankas struktūrvienība pievienota Ogres tehnikumam.

Darbība:

Skolas bibliotēkas galvenie darbības virzieni ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana, kā arī izglītojamo un skolotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Skolas bibliotēka neapkalpo personas, kuras nav reģistrētas kā lasītāji. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, viena lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkotas (iespēja lietot elektroniskos katalogus, datoru, datorprogrammas, printeri, internetu, multifunkcionālo iekārtu).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 14:00 20:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 14:00 20:00
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Daiļliteratūras izsniegšana Palīdzība daiļliteratūras izvēlē atbilstoši lasītāja interesēm
2. Mācību literatūras izsniegšana Mācību literatūru skolas audzēkņi var saņemt uz vienu mācību gadu vai uz īsāku laika periodu
3. Interneta lietošana Internetu drīkst izmantot gan mācībām, gan brīvajam laikam un izklaidei
4. Periodikas lasīšana uz vietas vai izsniegšana uz mājām Periodiku var lasīt uz vietas vai ņemt līdzi atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem
5. Grāmatu vai citu materiālu iesiešana ar spirāli, skenēšana, nosūtīšana uz e-pastu, kopēšana, melnbaltas, krāsainas izdrukas Ja nepieciešams, var ieskenēt dokumentus, grāmatas fragmentus atbilstoši autortiesību likumam
6. Elektroniskais kopkatalogs, tā mobilā versija Elektroniska grāmatu izsniegšana, iespēja meklēt literatūru attālināti, izmantojot elektronisko katalogu vai tā mobilo versiju
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā, elektroniskā kataloga lietošanā, datortehnikas lietošanā. Bibliotekāre sniedz jebkāda veida konsultācijas saistībā ar bibliotēkām vai informacionāliem procesiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ranka, Rankas arodvidusskola Valsts īpašums 1974

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

218

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

45

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

756

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

377

Pārējie:

379

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3927

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2033

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1894

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5983

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

549

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5149
Seriālizdevumi 813
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 669
Bērnu grāmatas 7

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

758

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1369

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

30869

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 528 1368 30285
Seriālizdevumi 216 448
Audiovizuālie resursi 12 1 41
Kartogrāfiskie materiāli 35
Nošizdevumi 1 7
Pārējie dokumenti 1 38
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2109
Bērnu grāmatas 1 7

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1