Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013272

Adrese:

Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64224237 22015919 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēkas un ViA kopkatalogs
Bibliotēkas vietne Valmieras sākumskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Rozenbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2512902507

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.08.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1827

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3528

Akreditācijas datums:

06.03.2018

Akreditācijas termiņš:

05.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997.gads- Valmieras pilsētas Dome Bibliotēka dibināta kā Valmieras sākumskolas, vēlāk kā Valmieras pamatskolas bibliotēka(līdz 6.klasei) No 2010.gada 1.septembra darbu sāk jaunuzceltā skola, līdz ar to bibliotēka iegūst jaunas, plašas telpas. 2011.gada 22.septembrī Valmieras pilsētas Dome pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma Valmieras pamatskolai mainīt nosaukumu uz Valmieras sākumskolu( Domes lēmums Nr.313 prot.Nr.11;26) Lēmums stājas spēkā 2011.gada 20.oktobrī.

Darbība:

Skolas bibliotēka - skolēns * nodrošinājums ar literatūru mācību pilnveidei * uzziņu darbs * bibliotekārās stundas * literāro pēcpusdienu organizēšana * lasīšanas veicināšanas pasākumi * izstādes, konkursi * tikšanās ar radošiem cilvēkiem * IT apgūšanas un veicināšanas process * sadarbība ar Valmieras bibliotēku, Bērnu apkalpošanas nodaļu, pieredzes ekskursijas, semināri, kursi, u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 11:00 16:00
Trešdiena 11:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 16:00
Piektdiena 11:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Informācijas sniegšana Bibliotēkas uzziņu literatūras krājuma popularizēšana un interneta izmantošana
2. Bibliotekārās stundas Informācijas meklēšanas iemaņu veidošana
3. Izstādes Tematiskās, radošo darbu, dažādu kolekciju izstādes
4. Tematiskie pasākumi Skolēnu lasītprasmes un lasītprieka veicināšanas pasākumi, bērnu radošo spēju veidošanas aktivitātes
5. Metodiskais atbalsts Skolotāju nodrošināšana un informēšana par pedagoģisko un metodisko literatūru, kā arī materiālu plašs piedāvājums stundu vadīšanai bibliotēkas telpās
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2010

Teritorijas kopējā platība (m2):

17152

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

326

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

620

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

535

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

32390

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29890

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11182

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9280

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10787
Seriālizdevumi 350
Audiovizuālie resursi 20
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4529
Bērnu grāmatas 2490

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1132

Izslēgto dokumentu kopskaits:

222

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

17666

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 16646 1053 158 17541
Seriālizdevumi 64 64
Audiovizuālie resursi 8 2 10
Kartogrāfiskie materiāli 2 1 3
Nošizdevumi 53 3 56
Pārējie dokumenti 21 8 29
Elektroniskie resursi 26 1 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7447 611 158 7900
Bērnu grāmatas 3913 530 4443

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

8

Tematiskie pasākumi:

25