Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013264

Adrese:

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26451490 @
Skolā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2513900630

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1673

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2660

Akreditācijas datums:

14.05.2013

Akreditācijas termiņš:

13.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka, kas nodrošina lasītājus ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildus literatūru, īstenojot kvalitatīvu mācību procesu divās pamatizglītības programmās (7.-9.kl.) un trīs vispārējās vidējās izglītības programmās (10. - 12.kl.). Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.320 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai ar 2019.gada 1.septembri tika piešķirts valsts ģimnāzijas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze.
3. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.
4. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas un lasīšanas popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

722

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

628

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9639

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2409

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7230

Virtuālais apmeklējums:

328

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9750

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6098

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9469
Seriālizdevumi 232
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 33
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6521
Bērnu grāmatas 16

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1118

Izslēgto dokumentu kopskaits:

908

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

28870

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1007 625 28567
Seriālizdevumi 102 248 102
Audiovizuālie resursi 5 35 115
Kartogrāfiskie materiāli 36
Nošizdevumi 1 15
Pārējie dokumenti 2 12
Elektroniskie resursi 1 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 766 408 13485
Bērnu grāmatas 1 61

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1