Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013264

Adrese:

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26451490 @
Skolā 64207515 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Gredzena/Ilva Lakuča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900001925

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1673

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

01.12.2020

Akreditācijas termiņš:

30.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka, kas nodrošina lasītājus ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildus literatūru, īstenojot kvalitatīvu mācību procesu pamatizglītības programmā (7.-9.kl.) un vispārējās vidējās izglītības programmā ar četriem novirzieniem (10. - 12.kl.).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze, arī Lasītava Iespēja lasīt latviešu autoru darbus arī attālināti.
3. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana Skolēniem bibliotēkā ir pieejami 2 datori. Ir iespēja izmantot arī savus privātos datorus.
4. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas un lasīšanas popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu, e-grāmatu lasīšanu utt.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201 Pašvaldības īpašums 1971
Teritorijas kopējā platība (m2):

25362

Papildu informācija par ēkām:

Skolai ir 2 ēkas: galvenais korpuss un piebūve, kas uzcelta 1993.gadā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

774

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

597

Pārējie:

177

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

9335

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 9302
Pieaugušie 3346
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5956
Virtuālais apmeklējums 33
Digitālie pakalpojumi 33
Bibliotēkas tīmekļa vietne 33

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9288

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4482

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 9287
Grāmatas 8880
Seriālizdevumi 282
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 69
Nošizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 43
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4488

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 142
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 90

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1064

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1450

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

30333

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1064 1449 30313
Grāmatas 932 1342 29718
Seriālizdevumi 131 104 402
Audiovizuālie resursi 3 115
Kartogrāfiskie materiāli 40
Nošizdevumi 19
Pārējās krājuma vienības 1 19
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 20
Citi digitāli resursi 1 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 556 1081 13968

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1