Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013264

Adrese:

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26451490 @
Skolā 64207515 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Gredzena/Agita Zariņa-Stūre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900001925

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1673

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

01.12.2020

Akreditācijas termiņš:

30.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1971. gads

Darbība:

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka, kas nodrošina lasītājus ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildus literatūru, īstenojot kvalitatīvu mācību procesu pamatizglītības programmā (7.-9.kl.) un vispārējās vidējās izglītības programmā ar četriem novirzieniem (10. - 12.kl.).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Elektroniskais kopkatalogs un Letonikas datu bāze, arī Lasītava Iespēja lasīt latviešu autoru darbus arī attālināti.
3. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
4. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas un lasīšanas popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu, e-grāmatu lasīšanu utt.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201 Pašvaldības īpašums 1971
Teritorijas kopējā platība (m2):

25362

Papildu informācija par ēkām:

Skolai ir 2 ēkas: galvenais korpuss un piebūve, kas uzcelta 1993.gadā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

817

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

625

Pārējie:

192

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9251

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2540

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6711

Virtuālais apmeklējums:

22

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9155

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4428

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8869
Seriālizdevumi 169
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 37
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 53
Elektroniskais krājums (summa) 14
Citi elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4542

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 115
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 85

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1416

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1185

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

30716

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1318 1112 30125
Seriālizdevumi 87 73 375
Audiovizuālie resursi 1 118
Kartogrāfiskie materiāli 4 40
Nošizdevumi 3 19
Pārējie dokumenti 3 18
Elektroniskais krājums (summa) 21
Citi elektroniskie resursi 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 869 827 14491

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1