Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000119

Adrese:

Zemenītes, Taurkalne, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65129608 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Čebatarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043545

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1826

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

858B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

30.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. Katra mēneša pirmajā sestdienā, bibliotēka atvērta no 10:00-13:00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Teritorijas kopējā platība (m2):

116

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

95

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2328

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2167

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

161

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1076

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 502
Seriālizdevumi 562
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

392

Izslēgto dokumentu kopskaits:

381

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4413

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 139 154 3177
Seriālizdevumi 252 227 1229
Audiovizuālie resursi 1 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 10 338

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1