Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000119

Adrese:

"Zemenītes", Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65129608 26362074 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Čebatarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043545

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1826

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

858B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

30.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Darbība:

Izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Piekļuve datu bāzēm LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka.
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbā ar datoru un internetu.
3. Datori un internets WIFI, datori ar interneta pieslēgumu.
4. Elektroniskais katalogs Grāmatas iespējams pasūtīt attālināti, izmantojot Bauskas reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kas nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.
7. Izstādes Bibliotēkā tradicionālas tematiskās izstādes, piemēram, rokdarbu, lasītāju hobiju, floristikas utt.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un drukāšana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1624

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1568

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

880

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

46

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 543
Seriālizdevumi 337
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

292

Izslēgto dokumentu kopskaits:

366

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4587

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 74 3402
Seriālizdevumi 187 292 1178
Audiovizuālie resursi 6
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 16 10 411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1