Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000344

Adrese:

Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25710789 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Prancīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1371

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.03.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

123B

Akreditācijas datums:

29.09.2018

Akreditācijas termiņš:

29.09.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināta 1947.gadā. Par bibliotekāru sāka strādāt Augusts Vītiņš. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā izdarīti 1947.gada 25.aprīlī.Pirmajā darbības gadā bibliotēkas fondā bija 1275 eksemplāri. Bibliotēka atradās mājās „Mazogles”, kurā arī atradās ciema padome un ar 1949.gadu mājvietu rada arī kolhoza „Boļševiks” kantoris. Šajā ēkā bibliotēka mājoja līdz 1997 .gadam.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina IT bezmaksas pakalpojumus ,veicina izglītību –bibliotēkas apmeklētāji tiek apmācīti darboties ar datoru, meklēt informāciju, veikt maksājumus internetbankās. Tiek organizēti pasākumi, izstādes , popularizēta literatūra, radošās darbnīcas bērniem. Bibliotēkā pulcējas vietējā ciema iedzīvotāji uz rokdarbu nodarbībām, radošām darbnīcām, lekcijām, tematiskiem pasākumiem .Kopīgi sadarbojamies ar Kalnciema muzeju un aktivitāšu centru “Tīreļi”. Notiek kopīgi organizēti pasākumi ,pieredzes braucieni.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:30
Otrdiena 09:00 18:30
Ceturtdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena no 9:00-12:00 grāmatu piegāde uz mājām, metodiskā diena Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm - Letonika, Lursoft, laikrakstu bibliotēka.
2 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
3 Bibliotēkas krājuma izsniegšana uz mājām Grāmatu, seriālizdevumu, DVD izsniegšana lasīšanai uz mājām.
4 Grāmatu rezervēšana Pieteikšanās personīgi bibliotēkā vai e- katalogā internetā uz grāmatām kuras atrodas bibliotēkas plauktā, vai ir izsniegtas citam lasītājam.
5 Datora izmantošana Interneta pakalpojumu un datorprogrammu izmantošana.
6 Svītrkodētas lasītāja kartes izatavošana Kopš 2012. gada katram reģistrētam lasītājam izgatavo laminētu lasītāja karti ar fotogrāfiju un lasītāja kartes numura svītrkodu.
7 Grāmatu izstādes Tematiskas grāmatu izstādes, jauno grāmatu izstādes, kā arī izstādes rakstnieku jubileju vai citu aktuālu jubileju atzīmēšanai.
8 Radošas darbnīcas Tematiski praktiskas nodarbības praktisku iemaņu izkopšanai un krājuma popularizēšanai.
9 Lasītāju darbu izstādes Talantīgo lasītāju darbu izstādes: rokdarbi, gleznas, suvenīri, zīmējumi u.c.
10 WiFi internets Wi Fi internetam var pieslēgties jebkurā bibliotēkas telpā ar savu viedierīci.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Printēšana, kopēšana, skenēšana Printēšana, kopēšana, skenēšanas pakalpojumi saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasnovads.lv
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

202

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4124

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3058
Pieaugušie 2647
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 411
Virtuālais apmeklējums 1066
Digitālie pakalpojumi 987
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 987
Datubāzu apmeklējums 79
Abonētās 79

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5597

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

622

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5515
Grāmatas 2592
Seriālizdevumi 2921
Audiovizuālie resursi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 82
Datubāzes (skaits) 82
Abonētās 82
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 337
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

640

Izslēgto dokumentu kopskaits:

397

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4294

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 638 397 4292
Grāmatas 162 374 3068
Seriālizdevumi 476 23 1214
Audiovizuālie resursi 8
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 370

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

0

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 0