Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000344

Adrese:

Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25710789 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Sandere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1371

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.03.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

123B

Akreditācijas datums:

29.09.2018

Akreditācijas termiņš:

29.09.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināta 1947.gadā. Par bibliotekāru sāka strādāt Augusts Vītiņš. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā izdarīti 1947.gada 25.aprīlī.Pirmajā darbības gadā bibliotēkas fondā bija 1275 eksemplāri. Bibliotēka atradās mājās „Mazogles”, kurā arī atradās ciema padome un ar 1949.gadu mājvietu rada arī kolhoza „Boļševiks” kantoris. Šajā ēkā bibliotēka mājoja līdz 1997 .gadam.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina IT bezmaksas pakalpojumus ,veicina izglītību –bibliotēkas apmeklētāji tiek apmācīti darboties ar datoru, meklēt informāciju, veikt maksājumus internetbankās. Tiek organizēti pasākumi, izstādes , popularizēta literatūra, radošās darbnīcas bērniem. Bibliotēkā pulcējas vietējā ciema iedzīvotāji uz rokdarbu nodarbībām, radošām darbnīcām, lekcijām, tematiskiem pasākumiem .Kopīgi sadarbojamies ar Kalnciema muzeju un aktivitāšu centru “Tīreļi”. Notiek kopīgi organizēti pasākumi ,pieredzes braucieni.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena no 9:00-12:00 grāmatu piegāde uz mājām no 12: 00-17:00 metodiskā diena Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm - Letonika, Lursoft, laikrakstu bibliotēka.
2 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
3 Bibliotēkas krājuma izsniegšana uz mājām Grāmatu, seriālizdevumu, DVD izsniegšana lasīšanai uz mājām.
4 Grāmatu rezervēšana Pieteikšanās personīgi bibliotēkā vai e- katalogā internetā uz grāmatām kuras atrodas bibliotēkas plauktā, vai ir izsniegtas citam lasītājam.
5 Datora izmantošana Interneta pakalpojumu un datorprogrammu izmantošana.
6 Svītrkodētas lasītāja kartes izatavošana Kopš 2012. gada katram reģistrētam lasītājam izgatavo laminētu lasītāja karti ar fotogrāfiju un lasītāja kartes numura svītrkodu.
7 Grāmatu izstādes Tematiskas grāmatu izstādes, jauno grāmatu izstādes, kā arī izstādes rakstnieku jubileju vai citu aktuālu jubileju atzīmēšanai.
8 Radošas darbnīcas Tematiski praktiskas nodarbības praktisku iemaņu izkopšanai un krājuma popularizēšanai.
9 Lasītāju darbu izstādes Talantīgo lasītāju darbu izstādes: rokdarbi, gleznas, suvenīri, zīmējumi u.c.
10 WiFi internets Wi Fi internetam var pieslēgties jebkurā bibliotēkas telpā ar savu viedierīci.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Printēšana, kopēšana, skenēšana Printēšana, kopēšana, skenēšanas pakalpojumi saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasnovads.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

312

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

249

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3648

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

399

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7755

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

857

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3774
Seriālizdevumi 3972
Audiovizuālie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 585

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

575

Izslēgto dokumentu kopskaits:

647

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4041

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 343 3270
Seriālizdevumi 372 304 761
Audiovizuālie resursi 8
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 1 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 30 347

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2