Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000343

Adrese:

Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63085219 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Zenfa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1994

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1370

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

124B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gads ,pēc pirmā ieraksta inventāra grāmatā.

Darbība:

Individuālais darbs ar lasītāju, novadpētniecības darbs, radošās darbnīcas bērniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:00 14:30
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena -metodiskā diena Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana un kopēšana A4 Melnbalta - € 0,07
2. Printēšana un kopēšana A4 Krāsaina - € 0,28-0,71
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasnovads.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

200

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

157

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1335

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

969

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

366

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2649

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

559

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1723
Seriālizdevumi 926
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 411

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

606

Izslēgto dokumentu kopskaits:

649

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4573

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 210 3650
Seriālizdevumi 418 437 923
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 76 22 411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1