Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012834

Adrese:

Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63464423 @ 63464226

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1313900999

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.07.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0370

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3046

Akreditācijas datums:

10.03.2015

Akreditācijas termiņš:

09.03.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 14:30
Otrdiena 08:15 14:30
Trešdiena 08:15 14:30
Ceturtdiena 08:15 14:30
Piektdiena 08:15 14:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

281

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

240

Pārējie:

41

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3215

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

560

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2655

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3595

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1301

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3582
Audiovizuālie resursi 10
Kartogrāfiskie materiāli 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1263

Izslēgto dokumentu kopskaits:

12

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12905

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1260 12 12835
Kartogrāfiskie materiāli 3 23
Pārējie dokumenti 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1214 1182 6815
Bērnu grāmatas 20 7 637

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1