Vaboles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000274

Adrese:

Vaboles, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26414806 @ 65475781
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vaboles pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli SlideShare
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Meijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030945

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0097

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

616A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā kā Osogola ciema bibliotēka. Par to liecina ieraksti bibliotēkas inventāra grāmatā. Pirmajā grāmatu kopā ietilpa 550 jaunieguvumi, kuri visi bija iznākuši padomju varas gados. 20. gadsimta 60 - jos gados Osogola ciema bibliotēka pēc vairāku pagastu apvienošanas tiek pārdēvēta par Vaboles pagasta, vēlāk ciema bibliotēku.

Darbība:

Vaboles pagasta bibliotēka nodrošina pagasta iedzīvotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai un piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Bibliotēka arī apkopo informāciju un nodod to iedzīvotajiem, veicina pagasta iedzīvotāju mūžizglītības procesu, nodrošina bibliotēkas lasītājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Brīvpieejas krājums Bibliotēkas grāmatu, seriālizdevumu un audiovizuālo materiālu fonds
4 Bibliotēkas elektroniskais katalogs Informācija par bibliotekas krājumu - Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
5 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
7 Novadpētniecības kartotēka Novadpētniecības kartīšu kartotēka
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vaboles pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
9 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

268

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73,84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

103

Pārējie:

138

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3508

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2046

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1462

Virtuālais apmeklējums:

620

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5136

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

531

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2653
Seriālizdevumi 2483
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 284

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 170
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 114
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 56

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

545

Izslēgto dokumentu kopskaits:

618

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4936

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 155 296 3694
Seriālizdevumi 390 322 1219
Audiovizuālie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 3 443

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1