Vaboles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000274

Adrese:

"Vaboles", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., LV-5477

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26414806 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vaboles pagasta pārvaldes majaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli SlideShare
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Meijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030945

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0097

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

616A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā kā Osogola ciema bibliotēka. Par to liecina ieraksti bibliotēkas inventāra grāmatā. Pirmajā grāmatu kopā ietilpa 550 jaunieguvumi, kuri visi bija iznākuši padomju varas gados. 20. gadsimta 60 - jos gados Osogola ciema bibliotēka pēc vairāku pagastu apvienošanas tiek pārdēvēta par Vaboles pagasta, vēlāk ciema bibliotēku.

Darbība:

Vaboles pagasta bibliotēka nodrošina pagasta iedzīvotajiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai un piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Bibliotēka arī apkopo informāciju un nodod to iedzīvotājiem, veicina pagasta iedzīvotāju mūžizglītības procesu, nodrošina bibliotēkas lasītājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Brīvpieejas krājums Bibliotēkas grāmatu, seriālizdevumu un audiovizuālo materiālu krājums
4 Bibliotēkas elektroniskais katalogs Informācija par bibliotekas krājumu - Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
5 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
7 Novadpētniecības kartotēka Novadpētniecības kartīšu kartotēka
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vaboles pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
9 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

268

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73,84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

206

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2058

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1640

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

418

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4926

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

419

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1594
Seriālizdevumi 3328
Attēlizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 421

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

497

Izslēgto dokumentu kopskaits:

578

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4332

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 188 3145
Seriālizdevumi 300 390 1166
Audiovizuālie resursi 1 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 2 11 491

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1