Vaboles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000274

Adrese:

Vaboles, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26414806 @ 65475781
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Vaboles pagasta pārvalde
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli SlideShare
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Meijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030945

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0097

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

616A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā kā Osogola ciema bibliotēka. Par to liecina ieraksti bibliotēkas inventāra grāmatā. Pirmajā grāmatu kopā ietilpa 550 jaunieguvumi, kuri visi bija iznākuši padomju varas gados. 20. gadsimta 60 - jos gados Osogola ciema bibliotēka pēc vairāku pagastu apvienošanas tiek pārdēvēta par Vaboles pagasta, vēlāk ciema bibliotēku.

Darbība:

Vaboles pagasta bibliotēka nodrošina pagasta iedzīvotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai un piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Bibliotēka arī apkopo informāciju un nodod to iedzīvotajiem, veicina pagasta iedzīvotāju mūžizglītības procesu, nodrošina bibliotēkas lasītājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmzksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Brīvpieejas krājums Bibliotēkas grāmatu, seriālizdevumu un audiovizuālo materiālu fonds
Bibliotēkas elektroniskais katalogs Informācija par bibliotekas krājumu - Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Novadpētniecības kartotēka Novadpētniecības kartīšu kartotēka
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vaboles pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA) un starptautisko srarpbibliotēku abonementu (SSBA)
. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Teritorijas kopējā platība (m2):

268

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73,84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

271

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3742

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2269

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1473

Virtuālais apmeklējums:

873

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5994

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

854

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3231
Seriālizdevumi 2763
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 253

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

538

Izslēgto dokumentu kopskaits:

578

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5009

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 191 217 3835
Seriālizdevumi 345 361 1151
Audiovizuālie resursi 2 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 31 425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda