Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012522

Adrese:

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25951042 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Novika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1128

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 13:00
Otrdiena 8:00 13:00
Ceturtdiena 8:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Uzziņu un bērnu daiļliteratūras iegāde.
2 Drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi.
3 Pedagogu nodrošinājums ar metodisko literatūru.
4 Izglītojamo nodrošinājums ar mācību literatūru;
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Uzvaras pamatskola Sporta iela 3, Gailīšu pag. Pašvaldības īpašums 1989

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

156

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

116

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

388

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

154

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

234

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2176

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1175

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2176
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2016
Bērnu grāmatas 64

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

861

Izslēgto dokumentu kopskaits:

409

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

11835

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 843 409 11632
Pārējie dokumenti 15 108
Elektroniskie resursi 3 95
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 512 4695
Bērnu grāmatas 25 65 1880

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1