Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012522

Adrese:

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25951042 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Novika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1128

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 12:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 10:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Uzziņu literatūras pieejamība; Izglītojamo nodrošinājums ar mācību literatūru; Pedagoģiskās un metodiskās literatūras komplektācija; Bērnu jaunākās daiļliteratūras iegāde; Drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi. Tiek komplektēta uzziņu literatūra- enciklopēdijas, vārdnīcas. Mācību grāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie palīglīdzekļi. Pedagogi tiek nodrošināti ar metodisko literatūru.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

156

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

512

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

161

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

351

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1935

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1053

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1708
Elektroniskie resursi 227
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1347
Bērnu grāmatas 367

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

746

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2192

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11286

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 654 2192 11194
Elektroniskie resursi 92 92
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 582 1093 4203
Bērnu grāmatas 34 125 1920

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1