Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000637

Adrese:

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29295225
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alda Upeniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067948

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0188

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

468A

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Dibināšanas gads nav zināms, pirmās inventāra grāmatas ieraksts datēts ar 1951. gada 1. janvāri.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 08:00 14:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 14:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu, žurnālu, CD izsniegšana Izsniegšana lietošanai mājās līdz 30 dienām
2 Brīvpieeja datoriem un internetam Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Individuāla iedzīvotāju apmācība datorprasmju iegūšanai Iedzīvotajiem pieejamā laikā un pēc nepieciešamības notiek konsultācijas datorprasmju apguvē un interneta lietošanā
4 Kopēšana un printēšana Dokumentu printēšana un kopēšana no iedzīvotājiem piederošajiem datu nesējiem vai bibliotēkā izveidotajiem dokumentiem
5 Dokumentu ierakstīšana CD diskos Iedzīvotājiem nepieciešamo dokumentu ierakstīšana CD formātā
6 Dokumentu skenēšana elektroniskā formātā Dokumentu skenēšana un iesniegšana elektroniskā formātā
7 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, LURSOFT datu bāze "Laikrakstu bibliotēka"
8 Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi ( SBA ) Nepieciešamās literatūras, dokumentu, periodikas rakstu pasūtīšana no citām bibliotēkām, kas nav pieejama bibliotēkā uz vietas
9 Izdevumu vai dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Ja izdevums nav pieprasīts, iespējama tā lietošanas termiņa pagarināšana telefoniski vai elektroniski
10 E-grāmatas un attālināto pakalpojumu piedāvājums un izsniegšana Katram lasītājam piedāvā iespēju reģistrēties e-GRĀMATU bibliotēkas vietnē www.3td.lv, kas dod iespēju lasīt grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izdrukas pēc apstiprinātā cenrāža
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads Pašvaldības īpašums 1865 8594
Teritorijas kopējā platība (m2):

821

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

122

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1727

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1293

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

434

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4828

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

679

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2760
Seriālizdevumi 2068
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 819

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 225
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 213

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

542

Izslēgto dokumentu kopskaits:

533

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6706

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 211 91 5460
Seriālizdevumi 331 442 1186
Audiovizuālie resursi 55
Nošizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 12 355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1